Energi · Syre tipsar

Så skrev media om valet för 152 år sedan

Ett 152 år gammalt löfte att lättfattligt rapportera om riksdagsarbetet.

1866 var det första valet till den nya tvåkammarriksdagen, som efterträdde ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. Röstberättigade var män över 21 år som tjänade minst 800 riksdaler om året och ägde en fastighet taxerad till minst 1 000 kr samt inte var katoliker. Det fanns ett par partier, men de flesta som röstades in tillhörde inget parti.

Vad skrev tidningarna efter det valet? Och de senare? Hur har rapporteringen förändrats? Gå in på Kungliga bibliotekets hemsida och titta efter. Dagens Nyheter berättar till exempel valkrets för valkrets vilka som har valts. ”Norrbottens norra domsaga: Collega scholæ mag. Z. Grape. Närmast i röstetal var kaptenen Rutberg med 12 röster. Valet är överklagadt.”

På Kungliga bibliotekets sida hittar du dagstidningar från 1830-talet och fram till i dag – en källa till aha-upplevelser i parti och minut.