Radar · Nyheter

Nej till stenbrytning i Ojnareskogen

Stig Hammerstedt/TT | Mark- och miljööverdomstolen upphäver bolagen Nordkalks och SMA Minerals rätt till stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet.

”Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

I mark- och miljödomstolens lägre instans fick både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning 2014. Året efter förändrades dock rättsläget efter regeringens beslut om att göra områdena Stora Vikers och Bästeträsk till EU-naturreservat, så kallade Natura 2000-områden. Det innebär ett starkare skydd för naturen och gör det svårare för bolagen att få tillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att stenbrytning inom Natura 2000-området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns inom området, till exempel karsthällmarker, bryts ut.

”Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på Natura 2000-området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att denna skada uppkommer”, skriver rätten.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del är detta tredje vändan i miljödomstolarna.
Nordkalk har tidigare sagt att domen kan komma att överklagas. I första hand till Högsta domstolen, sedan eventuellt vidare till EU-domstolen om det skulle behövas

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV