Glöd · Debatt

Likabehandling måste gälla inom djurhållningen

Jessica Gow/TT | Janne Näsström från Cirkusakademien menar att samma lagar och regler borde gälla för häst- och hundsporterna som för cirkusdjuren.

Replik”För en politik på djurens sida – på riktigt”.

Svar till Jens Holm (V): Det är positivt att du upptäckt att regeringen förbjudit elefanter och sjölejon. Men det vore klädsamt om du samtidigt berättar att det skedde efter två regeringsuppvaktningar av cirkusföretagen och Cirkusakademien, med krav på ett omedelbart förbud av dessa djurslag, utan övergångsperiod. S + MP-regeringen försökte skjuta frågan över valet.

Alla vilda djur relevanta för cirkus förbjöds 1960, med undantag av elefanter och sjölejon. De svenska cirkusarna avvecklade dem på eget initiativ 2013. Branschens önskemål har sedan dess varit ett förbud, för att slippa osund konkurrens från andra länder. De senaste åren har svenska cirkusar bara turnerat med domesticerade djur som även används i annan djurhållning. Det förekommer inga vilda djur på cirkus i Sverige, så varför lägga kraft på att åtgärda ett icke-problem?

Vänsterpartiet har förenat sig med Sverigedemokrater om krav på en positiv lista för cirkusdjur, alltså tala om vilka djur som får visas på cirkus istället för riktade förbud. Svenska cirkusar har inga invändningar mot en sådan lösning, men vare sig Jens Holm eller andra politiker vill prata med oss. Cirkusarna stängdes ute från utredningen om ny djurskyddslag, vi har inte varit välkomna till riksdagens miljö- och jordbruksutskott och näringsdepartementet stängde dörren för oss fram till i december 2017.

Vi har ingen uppfattning om och i så fall vilka djur som ska få användas för uppvisningar, tävlingar och utställningar. Däremot kräver vi att den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen gäller, på samma sätt som det inte går att förbjuda tiggare utan att det drabbar Frälsningsarmén och Röda Korset. Dagens lagar och regler gör det möjligt för t ex teatrar att förevisa elefanter och apor, förbjudna på cirkus, vilket också har skett. Är schimpansen Ola bekant?

Likabehandling skulle drabba häst- och hundsporterna. Det är viktiga väljargrupper som ingen politiker vill irritera, oavsett hur motiverat det är ur djurskyddssynpunkt.

Vi kan inte ha en djurskyddslagstiftning som gäller på ett sätt för den urbana medelklassen och på ett annat för en grupp som Jens Holm, men även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, spekulativt kallat kringresande och kringflyttande.

Läs även Jens Holms svar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV