Radar · Nyheter

Kraftig ökning av koldioxidutsläpp

För 60 år sedan började forskaren Charles Keeling mäta koldioxidutsläppen från en väderstation på en vulkan i Hawaii. Väderstationen där Keeling påbörjade sina mätningar 1958 låg på vulkanen Mauna Loa på 3 400 meter höjd.

1985 visade Keelings mätningar att nivåerna av koldioxid i atmosfären låg på 315 andelar per miljon i frisk luft. Sedan dess har forskaren noterat förhöjda nivåer av koldioxid för varje år.

Den senaste mätningen visar att koldioxidutsläppen ökat till 400 miljondelar i atmosfären. Något som resulterar i högre temperaturer, vilket enligt Charles Keeling gör att träden får färre blad, varvid deras förmåga att ta upp koldioxid minskar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV