Radar · Nyheter

Många barn kommer inte ut i naturen

Anders Wiklund/TT | För att få ut fler barn i naturen krävs tillgänglighet, i form av kollektivtrafik, kunskap och att naturområden bevaras och beaktas vid nybyggnation, anser Jenny Engström på Svenska Turistföreningen.

Klyftan är stor mellan de barn som har tillgång till naturen och de som inte har det. Men Svenska Turistföreningen (STF) tror att trenden kan brytas.

Vi måste alla hjälpas åt att lära de nya generationerna om naturen, säger Jenny Engström på STF.

Friluftsliv är gott för både kropp och själ. Men kunskap, tillgänglighet och ekonomi påverkar vilka barn som kommer ut i naturen, enligt en rapport från Svenska Turistföreningen, som för andra året i rad låtit undersöka saken via Novus.

Hälften av alla föräldrar som svarat i undersökningen uppger att deras barn inte kommer ut i naturen i tillräckligt stor utsträckning.
Var tionde ensamstående förälder ser ekonomin som ett hinder för att deras barn ska komma ut i naturen. Enligt SCB lever 145 000 barn i Sverige i familjer med en inkomst som inte täcker de grundläggande behoven.

– Många tänker att naturen är gratis, att det bara är att gå ut. Men bevisligen är det inte så, säger Jenny Engström, kommunikationsansvarig på STF.

Hur ekonomin styr varierar. Exempelvis handlar det om möjligheten att ta sig till naturområden, och att köpa lämpliga kläder och utrustning. Även tid och bristande erfarenhet av naturen spelar in.

– Socioekonomiska problem eller hinder gör kanske att du behöver jobba mycket och inte har tid eller att du inte har råd att köpa ett par gummistövlar. Kunskapen har också betydelse. Allemansrätten, vad man får göra i naturen, hur man värnar om den, säger Jenny Engström.

Att två av fem barn bor i storstadsregionerna påverkar möjligheten att gå ut i naturen då avstånden är längre, enligt STF.

Jenny Engström tycker att det är viktigt att skolor och kommuner tar ansvar – genom att exempelvis förmedla kunskap och anordna friluftsdagar.

– Men också vi föräldrar och andra vuxna. Har du inte besökt naturen har du väldigt svårt att få en relation till den. Mitt tips är att få in det i vardagen och att inte göra det för stort. Var är närmsta park, sjö eller naturområde? säger hon.

TT: Tror du att det går att ändra på utvecklingen och få ut fler barn i naturen?

– Ja, absolut. Det behövs tillgänglighet, att man kan ta sig dit med kollektivtrafiken, med bussar, tåg och båtar. Men också att naturområden bevaras och att naturen räknas in när man bygger nya bostadsområden.

Fakta: Barn i naturen

STF – som är en ideell förening med 238 000 medlemmar – har gjort undersökningen via Novus med syfte att se hur föräldrar med barn i åldern 6–18 år ser på sina barns vistelse i natur. 804 intervjuer genomfördes under perioden 11–18 april.

Några resultat i undersökningen:

9 av 10 föräldrar anser att det är viktigt att deras barn kommer ut i naturen regelbundet.

Hälften av alla föräldrar tycker inte att deras barn är ute i naturen tillräckligt ofta.

9 av 10 föräldrar menar att de fysiska hälsoeffekterna är en av de främsta orsakerna till att det är viktigt för barn att komma ut i naturen.

7 av 10 föräldrar uppger att andra aktiviteter lockar mer än naturen.

6 av 10 föräldrar tror att deras barn skulle tillbringa mer tid i naturen om hela familjen gjorde fler utflykter i naturen.

Källa: Rapporten Naturklyftan 2018

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV