Zoom

Guyana satsar på grön ekonomi – och oljeutvinning

Desmond Brown/IPS | Närmare 80 procent av Guyanas skogar, närmare 15 miljoner hektar, har fått stå orörda.

Guyana går vidare med sina planer på att utvinna de stora fyndigheter av olja och gas som upptäckts utanför landets kust. Samtidigt ska det fattiga landet fortsätta sin satsning för att bli en grön ekonomi.

År 2015 upptäcktes mycket stora fyndigheter av olja och gas utanför det lilla fattiga sydamerikanska landets kust, vilket fick många stora internationella energibolag att visa intresse för att få rätten att exploatera resurserna.
Samtidigt inledde landets regering sitt arbete för att åstadkomma en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling. Den uttalade strategin är en strukturell omvandling mot en grön tillväxt där det ska genomföras åtgärder för att utvinningsindustrin ska bli ”miljömässigt hållbar”.

Som en del av denna övergång ingick Guyana ett avtal med Norge enligt den så kallade Redd-mekanismen där Guyana förbinder sig att skydda landets 19 miljoner hektar skogar mot en kompensation på motsvarade 250 miljoner dollar.

Landet, som är det enda engelsktalande i Sydamerika, har samtidigt samarbetat med FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, för att utröna vilka åtgärder som behövs för att den guyanska arbetskraften ska få de kunskaper de behöver i en ekologiskt hållbar ekonomi.

Ingen klimatansvarig vill uttala sig

Trots återkommande försök har inte IPS lyckats få en intervju med någon företrädare för Guyanas myndighet för klimatförändringar, i syfte att diskutera hur utvinningen av fossila bränslereserver kan ligga i linje med målet att skapa en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling.

Men Andrew Small, konsult vid ILO och ansvarig för studien i Guyana, säger att landets satsningar för att bli en miljövänlig ekonomi går framåt. Som exempel nämner han hur landets skolor ändrat sina läroplaner samt de åtgärder som görs för att uppmuntra till ett mer klimatsmart jordbruk.
– Guyana är ett litet land, men bidrar stort i det globala arbetet för att minska koldioxidutsläppen, säger han.

Andrew Small nämner att landets regering och vissa stora företag satsar på en ökad användning av förnybar energi. Samtidigt medger han att de stora olje- och gasfyndigheterna gör att många som annars hade kunnat vara intresserade av att börja arbeta inom en grön ekonomi i stället kan komma att lockas av de nya arbetstillfällen som utvinningen kan skapa.

Det återstår också att se huruvida Guyana kommer att kunna leva upp till sina utsläppsmål. Om beräkningarna stämmer kan de stora oljefyndigheterna utanför landets kust bidra till mycket stora utsläpp i framtiden.

Oljepengar till omställningen

Kelvin Sergeant, som är regional ILO-expert, menar att utvinningen av olja och gas även kan ha andra effekter på övergången mot en miljömässigt hållbar ekonomi.
– Det kan både bli positivt och negativt. Om resurserna från oljesektorn används för att utveckla en grön och hållbar ekonomi inom övriga samhället, i synnerhet för de mest utsatta grupperna, kan det bli positivt. Men om inte det sker så kan många nya problem skapas i framtiden.

Kelvin Sergeant påpekar att en övergång mot en grön ekonomi innebär förändringar på arbetsmarknaden, där vissa arbetstillfällen går förlorade, medan andra skapas eller förändras.
– Av det skälet menar ILO att satsningar på en övergång mot en hållbar ekonomi måste ha ett rättviseperspektiv där ingen lämnas på efterkälken.

Fattigdomen är mer utbredd i Guyana än i många andra länder i regionen. Kelvin Sergeant säger att det är avgörande att de inkomster som oljesektorn inbringar också gynnar de mest störst behov.
– Det krävs en tydlig politik som försäkrar att alla gynnas av oljefyndigheterna.

Han menar att utvinning av fossila bränslen inte behöver betyda att arbetet för att skapa nya arbetstillfällen i en grön ekonomi blir meningslösa.
– Så behöver det inte bli om riktlinjerna för en rättvis övergång följs.