Radar · Nyheter

Färre flyr över Medelhavet – men fler dör

Marcos Moreno/AP/TT | En räddningsarbetare leker med ett barn som räddats i San Roque i södra Spanien.

Allt färre gör den farliga resan över Medelhavet, enligt en ny rapport från UNHCR. Men av dem som ger sig av är det fler som omkommer.

Samtidigt som smugglarna tar större risker med sämre båtar så har det blivit svårare för icke-statliga organisationer att rädda personer till havs.

Längs de centrala människosmugglingsrutterna i Medelhavet försvann var 42:a person till sjöss de första sju månaderna 2017. I år är det var 18:e person som aldrig kommer fram, enligt FN-organets kartläggning.

Det innebär över 1 600 döda i år – motsvarande ungefär dubbelt så många som omkom i Estoniakatastrofen i Östersjön 1994.

Den dystra utvecklingen på den västra rutten, som passagen mellan Marocko och Spanien kallas, har pågått sedan början av året. Färre söker sig nu till Italien via den så kallade centrala rutten, sedan Italiens nya regering med främlingsfientlig Lega i spetsen stundtals vägrat ta emot räddningsfartyg med migranter.

Räddningsfartyg från olika icke-statliga organisationer stod i början av året för nästan 40 procent av räddningsaktionerna utanför Libyens kust, enligt UNHCR. De har sett sig tvungna att begränsa sin verksamhet då det är oklart vilka hamnar de får lägga till i. Bara två organisationer är aktiva i området. Istället är det den libyska kustbevakningen som står för de flesta räddningsinsatserna. Flyktingar räddas längre ut till havs, vilket innebär större risker för dem som försöker ta sig över i dåliga båtar.

– Vi är mycket oroade över begränsningarna som utfärdats för icke-statliga räddningsfartyg. Det är viktigt att vi erkänner deras centrala roll i att rädda människors liv, säger María Jesús Vega, och fortsätter:

– Principen att rädda människor i nöd på havet tillämpas till och med mot fienden i krig. Men den principen börjar nu ruckas på eftersom det är oklart var flyktingarna får sättas i land och vad som ska hända med dessa flyktingar efteråt. Vi har fått vittnesmål om att båtar åker förbi flyktingar ute på havet utan att ge dem någon hjälp.

Flyktingsmugglarna måste bekämpas, anser Jesús Vega. Men så länge människor desperat vill ta sig till Europa och det inte finns några lagliga alternativ så kommer de att fortsätta göra det oavsett riskerna, tillägger hon. EU måste därför enas om lagliga asylvägar och ett system för var flyktingar som räddats kan sättas i land. Med tanke på att över 68 miljoner människor är på flykt, så är antalet som försöker ta sig över Medelhavet bara ”toppen på ett isberg”, säger hon.

– 86 procent av hela flyktingpopulationen har tagits om hand av utvecklingsländer med begränsade resurser. Så det är dags att Europa tar ett regionalt och globalt ansvar.

Fakta: Om rapporten

FN-organet UNHCR delar upp Medelhavet i tre rutter. Spanien tillhör den västra, Italien den centrala och Grekland tillhör den östra rutten.
Mellan januari och juli 2018 har Spanien tagit emot 27 600 personer som tagit sig över Medelhavet. Italien har tagit emot 18 500 och Grekland 26 000 personer.
På den västra rutten hade 318 dödsfall rapporterats i juli. Samma period förra året var det 113. På den centrala rutten sker fortfarande flest dödsfall, 1 095. Förra året var det 2 276 för samma period. På den östra rutten har 99 dödsfall rapporterats för perioden januari-juli i år. En ökning jämfört med 38 i fjol.

Källa: UNHCR

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV