Glöd · Debatt

Vårt utnyttjande av djur liknar barnarbete

A.

DEBATT Att se djuren som kolleger är något som är vanligt inom djurindustrin. I en stor reklamkampanj liknade Arla mjölkkor vid arbetskamrater. Men en mer passande liknelse till djuren inom jordbruket är barnarbetare.

Ett litet barn har lika små möjligheter att bestämma villkoren för sitt arbete som ett djur har. Vid barnarbete har dessutom barnet ett hopplöst underläge i förhållande till den vuxna arbetsgivaren. På samma sätt har korna, grisarna och kycklingarna inget att säga till om när det gäller hur de utnyttjas. Vem är inte emot barnarbetet i till exempel Pakistan, där småbarn tvingas till att sy mattor, eller i Kongo, där barnen bär stenar i gruvorna där metallerna till våra mobiltelefoner utvinns?

Skillnaden mellan barnarbete och djurutnyttjande är att nästan ingen försvarar barnarbete. I de flesta länder är det olagligt och även där det förekommer är det inget som statsledningar eller företagsledare öppet tar ställning för. Men när det gäller djuren inom jordbruket är utnyttjandet och dödandet så normaliserat att de flesta av oss inte ens ser övergreppen.

På ytterligare ett sätt skiljer sig barnarbete markant från djurutnyttjande. Barnen växer upp och blir vuxna. Då har de betydligt större möjlighet att hävda sin rätt och bestämma över sina egna liv. Så är det inte för djuren, som i princip utan undantag dödas i sin ungdom trots att de allra flesta är fullt friska.

När det gäller barnen har vi globalt kommit överens om att de ska ha särskilda basala rättigheter just därför att de inte har möjlighet att försvara sig själva. Det är något liknande djurrättsaktivister vill ha för djur. Några basala rättigheter, anpassade för djuren, som till exempel rätten till liv och till frihet från utnyttjande och lidande. Detta är fullt möjligt om vi successivt övergår till ett veganskt samhälle. Det är ingen liten omställning av vårt samhälle, men jag tror att det är fullt möjligt och en förändring som vi alla skulle vinna på i längden.