Radar · Nyheter

Jurister sågar Migrationsverket

Anders Wiklund/ TT | Migrationsverket får kritik för att de inte använder gymnasielagen.

Migrationsverket gör fel när de väntar med att använda gymnasielagen. Det anser flera jurister som Syre varit i kontakt med.

Många ensamkommande unga lider nu av ovissheten kring den nya gymnasielagen. Enligt två domar under sommaren, en i migrationsdomstolen i Malmö och en i Stockholm, kan lagen inte tillämpas. Två andra domar har dragit motsatt slutsats och nu ska Migrationsöverdomstolen avgöra vad som gäller.

Migrationsverket har beslutat att invänta Migrationöversdomstolen innan de behandlar ansökningar om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Detta möter nu kritik bland jurister.

Advokaten Tomas Fridh hör till dem som menar att det inte är möjligt för myndigheter att vänta med att tillämpa en lag.

– Antingen får Migrationsverket stå för att de tycker att lagen inte kan tillämpas eller så får de använda lagen. Det finns inte någon tredje variant där de väntar på besked, säger Tomas Fridh.

Han menar att Migrationsverket själva skulle kunna hävda att lagen inte går att tillämpa, exempelvis för att den strider mot EU-rätten. Det är är då upp till Migrationsöverdomstolen att pröva det ställningstagandet i nästa skede. Vad de fyra lägre migrationsdomstolarna tycker, ska man inte ta hänsyn till, enligt Tomas Fridh.

Tomas Fridh menar att Migrationsverkets agerande är särskilt märkligt med tanke på att man yttranden till Migrationsöverdomstolen förespråkar att lagen ska tillämpas.Migrationsverket avböjer att kommentera.