Radar · Nyheter

Brist på vatten en gemensam utmaning

”Bristen på vatten är allas huvudbry”. Med de orden öppnade Torgny Holmgren Världsvattenveckan som pågår i Stockholm nu i veckan. Organisationer, delegater, forskare och ministrar från 130 länder runtom i världen sammanstrålar i veckan för att prata vatten.

I kölvattnet av årets extremtorka stod frågan om vattenförsörjning högt upp på agendan. ”Bristen på vatten har blivit det nya normala i många delar av världen”, konstaterar Torgny Mogren, vd för Stockholm International water institute (SIWI) för åhörarna på Världsvattenveckan.

Målet med konferensen är att fler aktörer ska nätverka för att snabbare hitta lösningar på de vattenutmaningar världen står inför. Det efterlyser Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning på Sveriges lantbruksuniversitet, som medverkar för fjärde året i rad.

Till vardags forskar hon om vattenhantering i jordbruket i klimatzoner med stora variationer i regn som exempelvis subsahariska Afrika och delar av Asien. Områden som är utsatta av stora klimat- och regnvariationer. Det kan ha förödande konsekvenser för människor, menar Jennie Barron.

–Långa perioder av torka har stora effekter på jordbruket, skördarna och boskapen. Det påverkar naturligtvis människors inkomster, tillgång till mat och hälsa givetsvis, säger hon.

Klimatvariationer kan bli verklighet i Sverige med, förklarar hon. Att det kan bli allt vanligare med stora regnvariationer och långa perioder av torka. Om det också blir vanligare med högre temperaturer, behöver grödor betydligt mer vatten för att växa.

Vi måste därför vara bättre rustade när det regnar mer oregelbundet och allt mindre, berättar Jennie Barron.

– Vi behöver bidra med ny kunskap till bönderna vid en klimatanpassnig. De behöver annan utrustning för bevattning och mer klimatanpassade grödor, säger hon.

För att kunna klimatanpassa jordbruket krävs det stora investeringar som ännu inte gjorts. Jennie Barron menar att det är ett viktigt område för regeringen att sätta fokus på.

– Vi har inte tid att vänta fem år med att göra investeringar. Staten borde ta med i kalkylen att det kostar att låta bli att klimatanpassa jordbruket. På sikt kan det leda till matbrist och att vi får ett större beroende av att importera mat. Vi forskare kan bidra med kunskaper. Men vi kan inte lösa marknadsproblemen, säger hon.

Miljöminister Karolina Skog (MP) deltog också vid invigningen av världsvattenveckan. I sitt öppningstal lyfte hon vikten av att återanvända vatten.

– Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv. Behovet av vatten ökar hela tiden och vi måste fortsätta att arbeta för en ansvarsfull och hållbar vattenhantering men också för att hitta nya sätt att återanvända vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV