Radar · Nyheter

MP vill få fler att ställa bilen

Hanna Franzén/TT | Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin (MP) presenterar ett vallöfte om förbättringar av kollektivtrafiken under en pressträff i Stockholm.

Miljöpartiet föreslår två miljarder kronor till förbättringar av kollektivtrafiken de närmaste fyra åren. Det kan handla om tryggare hållplatser, wifi och cykel på tåg samt fler och bättre turer.

– Vi vill att alla som ordnar kollektivtrafik i landet ska kunna ta del av pengarna, säger MP:s språkrör, utbildningsminister Gustav Fridolin, på en pressträff tillsammans med miljöminister Karolina Skog (MP) vid en busshållplats i Kungsträdgården i Stockholm.

De säger att det ska vara lätt att ställa krav på kollektivtrafiken och att den ska fungera även för resor över läns- och kommungränser. I dag kan det vara besvärligt att lösa biljett med olika bolag.

– Vi har alldeles för länge ställt för låga krav på kollektivtrafiken, säger Karolina Skog.

Stödet de föreslår ska exempelvis kunna användas till att låta bilpendlare prova buss eller tåg gratis under en kortare period, för att locka dem att ställa bilen för gott. Det kan handla om avgiftsfria resor för att få elever att åka buss till skolan i stället för att låta föräldrarna skjutsa med bil.

Pengarna ska också kunna användas för att satsa på kollektivtrafik i nybyggda områden. Något som annars kan dröja eftersom det är få som reser till en början. För att folk inte ska hinna vänja sig vid att ta bilen vill MP därför införa ett tillfälligt stöd till nya bostadsområden.

Ett krav för att få ta del av de två miljarderna är att satsningarna får fler att ställa bilen.

– Vi vill hjälpa landstingen att växla upp åtgärder som redan finns, säger Skog.

Två miljarder kronor fördelat på fyra år är ingen stor summa när det handlar om infrastruktur, men miljöministern ser satsningen som en del i ett större sammanhang.

– Detta är riktat till smarta åtgärder som vi vet kan få stor effekt. Det ska ses som ett komplement till andra investeringar, säger hon.