Radar · Nyheter

Fattiga barn blir utanför

Fattigdom begränsar barns liv. Den bilden framträder i en ny rapport från Majblomman om barnfattigdomen i Sverige, där man djupintervjuat barn i ekonomiskt utsatta bostadsområden.

Barn till föräldrar med låga inkomster vittnar om att de känner sig utanför när pengarna tryter.

Ofta blir utvägen att välja bort sociala sammanhang eftersom det känns jobbigt att inte kunna vara med på samma villkor som andra. Barnen beskriver att allt som har med pengar att göra blir känsligt, vilket gör att även mycket små summor i samband med exempelvis skolutflykter skapar problem.

Samtidigt uttrycker barn i områden med låga inkomster en tydlig solidaritet med jämnåriga som inte kan delta i aktiviteter av ekonomiska orsaker.

”Alla vet att det är pengarnas fel om någon, säger att de inte kan hänga med, men ingen pratar om det”, säger ett av barnen.

På Majblommans kravlista på åtgärder finns ett en helt kostnadsfri skola. Exempelvis ska man inte få be eleverna ta med matsäck.