Radar · Nyheter

Extra varmt de närmaste åren

Risken för extrema temperaturer ökar under de närmaste åren, enligt en ny statistisk metod för att bedöma framtida globala temperaturer.

Den globala uppvärmningen kommer enligt den nya beräkningsmodellen få en extra skjuts under de kommande fyra åren, till följd av händelser i den naturliga variationen.

Mildare vintrar och högre temperaturer i haven kommer enligt forskarna att öka risken för bland annat översvämningar och orkaner.

– Vi märker inte alltid av konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Som forskare inom området är det skrämmande när människor inte uppmärksammar det här tillräckligt, säger Florian Sévellec, en av forskarna , till The Guardian.

Forskarna från Storbritannien och Frankrike har byggt en ny sorts simulator. Till skillnad från tidigare modeller, vilka har krävt mer datainsamling och tyngre analyser, är den nya metoden baserad på tidigare väderdata. Utifrån denna har forskarna kunnat bedöma sannolikheten för att tidigare fenomen som uppkommit vid liknande vädersituationer upprepas.

Resultatet välkomnas bland forskare. Men metoden har sina brister, den är fortfarande inte tillräckligt detaljrik för att kunna ge bedömningar på regional nivå.