Energi · Syre tipsar

U som i Utforska 

Den anarkistiska tidningen Brand fyller 120 år i år. Jag tittade in för att se hur de skulle fira, men hittade ingenting om det. Däremot finns en spännande ordlista på Brands hemsida – egentligen en citatsamling uppställd efter ämnena, ganska löst definierade, i bokstavsordning.

Där kan man till exempel klicka på ”A som i arbetsvägran” och få upp en rad citat om arbete och arbetskritik. Där finns Nikolai Teslas rader om kreativ lättja och Joe Hills text om att ”work and pray, live on hay, you’ll get pie in the sky when you die”. Och där finns president Roosevelts ord om män som ”ryggar tillbaka för arbetet och för ett rättskaffens krig” och kvinnor som ”ryggar tillbaka för moderskapet” – de är inte nådiga.

Under rubriken ”F som i Flyktlinje” finns en fin översättning av Manu Chaos låt Clandestino om livet som papperslös, ett avsnitt ur Tove Janssons Farlig midsommar om Snusmumriken och förbudsskyltarna i parken, en spännande text av Deleuze och Guattari om släta och räfflade rum, flera texter om gränser och migration och mycket annat.

”I som i Inbördes hjälp” innehåller citat om solidaritet och empati och en kort sammanfattning av anarkisten Pjotr Kropotkins forskning och tankar om samhället och evolutionen.

Kort sagt – här är en plats för att utforska ord och begrepp och fylla i vita fläckar på sin inre tankekarta.