Zoom

Solenergi frigör pengar till sociala satsningar

Mario Osava/IPS | Den katolska prästen Paulo Diniz Ferreira.

Staden Sousa har på kort tid förvandlats till Brasiliens huvudstad för solenergi. Här har bland annat en katolsk kyrka och en skola satsat på solpaneler – vilket lett till minskade elpriser och ökade resurser till sociala satsningar.

Sousa har 70 000 invånare och är belägen i delstaten Paraíba, den region i landet som är mest hotad av ökenspridning.

Den katolske prästen Paulo Diniz Ferreira berättar att installationen av 142 solpaneler på taket till kyrkans lokaler har lett till drastiskt minskade elpriser – från motsvarande 10 000 kronor i månaden till runt 800 kronor. Sedan solpanelerna installerades i våras har kyrkan blivit känd som ”sol-församlingen”.

– Det handlar om mer än energi, det är också en fråga om att ligga i linje med Laudato Si, säger prästen, med hänvisning till påven Franciskus miljöencyklika som skrevs i maj 2015.

Paulo Diniz Ferreira säger att de pengar kyrkan sparar med hjälp av solpanelerna bland annat stärker kyrkans sociala arbete för barn, äldre och fångar.

Och kyrkans satsning kan mycket väl komma att inspirera många andra församlingar att göra samma sak, enligt César Nóbrega, vid gruppen Cersa, som arbetar för att föra fram alternativa energikällor i Sousa.

Vice-rektor Analucia Casimiro (i mitten) och naturkunskapsläraren Clemilson Lacerda (till höger) tillsammans med solenergiexperten Cesar Nóbrega (till vänster) på skolgården framför Dione Diniz-skolan
Vice-rektor Analucia Casimiro (i mitten) och naturkunskapsläraren Clemilson Lacerda (till höger) tillsammans med solenergiexperten Cesar Nóbrega (till vänster) på skolgården framför Dione Diniz-skolan. Solpanelerna kunde installeras med stöd från bland annat katolska biståndsorganisationer och innebär att skolans elkostnader kommer att sjunka drastiskt.
Foto: Mario Osava/IPS

Flest soltimmar i landet

Nyligen invigdes även den första skolan i delstaten som drivs av solenergi, Dione Diniz-skolan, som ligger på landsbygden utanför Sousa.

César Nóbrega understryker att solenergi har en mycket stor potential i regionen, som är den i Brasilien som har allra flest soltimmar i landet.
– Målet är också att sprida information och få igång diskussioner om solenergins möjligheter att motverka klimatförändringarna.

Analucia Casimiro är vice rektor vid Dione Diniz-skolan och säger till IPS att de ännu inte vet hur mycket pengar som kommer att sparas in genom de minskande elkostnaderna.
– Men de insparade pengarna kommer att investeras i bättre läromaterial och i form av mat till eleverna.

När man står på taket till hotellet Vó Ita är det uppenbart vilket genombrott solpanelerna har fått i Sousa. De syns på hotellets tak, liksom på två stora tak nedanför, som tillhör en bensinstation respektive en restaurang.

Paulo Gadelha står under det tak där hans företag låtit installera solpaneler i staden Sousa i nordöstra Brasilien
Paulo Gadelha står under det tak där hans företag låtit installera solpaneler i staden Sousa i nordöstra Brasilien.
Foto: Mario Osava/IPS

Klimataktivister satte igång utvecklingen

I närheten ligger dessutom industribyggnader, affärer, apotek och varuhus som alla är försedda med solpaneler.
– Jag har fått ner mina energikostnader till noll, berättar den unga företagaren Paulo Gadelha, som är delägare till ett livsmedelsföretag, för IPS.
Företaget är självförsörjande på el med sina 60 solpaneler, som är placerade ovanför en lastbilsparkering.

César Nóbrega säger att när Cersa påbörjade sitt arbete för fyra år sedan fanns det inte ett enda energisystem som drevs av solenergi i Sousa, men i dag är de fler än ett hundra. Cersa bildades av klimataktivister som med tiden har lyckats engagera flera universitet och organisationer. Målet har varit att skapa debatt, öka kunskaperna och uppmuntra till offentliga satsningar på förnybar energi.

Men arbetet har också gett praktiska resultat, genom att det i dag finns fem företag i staden som arbetar med att installera solpaneler.
Knappt en procent av den el som förbrukas i Brasilien kommer från solenergi, men det är samtidigt den snabbast växande energikällan i landet. Enligt officiella siffror kommer 8,2 procent av den el som genereras genom nya satsningar från solenergi.

Livslängd på 25 år för solcellerna

Prästen Paulo Diniz Ferreira berättar att kyrkan betalar sin för satsning på solpaneler genom att varje månad göra avbetalningar till företaget som installerade systemet. Detta till en kostnad som är lägre än de pengar man tjänar in på sina minskade elpriser. En del av kostnaden kunde också betalas direkt med hjälp av donationer.
– Vi kommer att ha återbetalat allt inom tre och ett halvt år, berättar prästen.
Solpanelerna har en beräknad livslängd på 25 år, vilket innebär att kyrkan kommer att kunna dra nytta av solenergin under en mycket lång period utan några kostnader.

César Nóbrega menar att satsningar på solenergi kan bli mycket viktigt för hela regionen, vars marker på grund av klimatförändringarna riskerar att bli allt torrare och ofruktbara.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV