Radar · Nyheter

Kinas regering vill att fler barn ska födas

AP/TT | 2015 slopade Kina sin kritiserade ettbarnspolitik, men än har det inte fått önskad effekt.

I årtionden har Kina begränsat antalet barn som kvinnor tillåts föda. Nu uppmanas de att skaffa fler. Tre år efter det att landet övergav sin ettbarnspolitik föds fortfarande för få barn för att föryngra arbetskraften och försörja den allt äldre befolkningen.

När kinesiska myndigheter nyligen avtäckte nästa års frimärken spekulerade många kring om motivet – en grisfamilj med tre barn, eftersom 2019 är grisens år – ska ses som ett tecken på att landets strikta regler kring barnafödande är på väg att luckras upp ytterligare, rapporterar brittiska BBC.

Ettbarnspolitiken infördes 1979 för att stävja befolkningsökningen och innebar bland annat att kvinnor som fick mer än ett barn riskerade böter eller tvingades till abort även långt in i graviditeten. Den övergavs 2015 då par tilläts att skaffa två barn. Men det har inte varit tillräckligt för att vända utvecklingen.

– Kina har problem med en åldrande befolkning och en 1960-tals-bubbla, precis som i väst. Nu har man infört en tvåbarnspolitik men problemen försvinner inte så lätt, säger Kinaanalytikern Kristina Sandklef till TT.

I stället för att öka sjönk antalet födslar från 12.9 per 1 000 invånare 2016 till 12.4 året därpå. Kinas så kallade fruktsamhetstal ligger också stadigt på 1.6 barn per kvinna, långt ifrån de 2.1 barn som krävs för att hålla befolkningen på en stabil nivå, enligt Världsbanken. Sammantaget beräknas Kinas befolkning minska med 800 000 människor per år de närmsta tio åren om man inte lyckas vända utvecklingen, enligt landets statistikmyndighet NBS.

De låga födelsetalen är en utmaning för arbetsmarknaden. Antalet kineser i arbetsför ålder har minskat stadigt sedan 2012 och enligt tidningen China Daily kan landet förlora upp till 23 procent av arbetskraften till år 2050.

– I storstäder som Shanghai är nästan en tredjedel av befolkningen över 60. Och med modern hälso- och sjukvård lever folk dessutom allt längre. Det är ett stort problem, säger Sandklef.

I en artikel från den statliga nyhetsbyrån Nya Kina förklaras de låga födelsetalen till stor del med att det finns färre kvinnor i fertil ålder.

Ettbarnspolitiken, i kombination med att familjer av kulturella skäl har föredragit att få söner och aborterat flickor, har gjort att det i dag finns 33 miljoner fler kinesiska män än kvinnor. Dessutom väntar många par med att skaffa barn. Infertilitet, dyr barnomsorg och skola samt höga bostadspriser bidrar också.

Fyrtio år av ettbarnspolitik gör också att många unga par, som har vuxit upp som ensambarn, nu har två par föräldrar och upp till fyra par mor- och farföräldrar att försörja. Många anser sig inte ha råd att skaffa ens ett barn.

– Får man bara ha ett barn satsar du stenhårt på det. Det kräver tid och pengar och många kineser anser sig inte ha råd med mer än ett. Sedan tror jag att en del välutbildade kineser känner att det är för dyrt att skaffa barn överhuvudtaget. Då är det billigare att skaffa hund och satsa på karriären i stället, säger Sandklef.

I en ledare i den partivänliga tidningen People’s Daily uppmanades regeringen nyligen att erbjuda mer ekonomiska incitament för att öka barnafödandet ”särskilt i städer där kostnaden för barn bara blir högre och högre”.

– Ska man lyckas vända utvecklingen kommer kvinnors rättigheter och ekonomiska incitament att bli avgörande, säger Zhang Zhaoan, som skrivit ledaren, till Nya Kina.

Tvåbarnspolitiken kommer inte att hjälpa om inte par skaffar ett första barn till att börja med och för att det ska ske anser Zhang att allt från sjukvård och utbildning till skattesystem bör ses över.

Fakta: Kinas ettbarnspolitik

Under Mao Zedongs tid vid makten ökade barnafödandet i Kina och befolkningen ökade kraftigt från en halv miljard 1949 till en miljard 1980. För att stävja befolkningsökningen införde regeringen under Deng Xiaoping ettbarnspolitiken 1979.

Enligt regeringen har politiken förhindrat 400 miljoner barnafödslar och hållit nere folkmängden som i dag ligger på närmare 1,4 miljarder.

Ettbarnspolitiken har lett till selektiva aborter på grund av kön och att små flickor har mördats, då många par föredragit söner. Det har även utförts tvångssteriliseringar och påtvingade aborter som följd av ettbarnspolitiken.

2013 lättade den kinesiska regeringen på ettbarnspolitiken och tillät vissa par i städer att skaffa två barn. Om en av föräldrarna var ett enda barn tilläts paret att skaffa två barn. Redan tidigare hade par på landsbygden varit tillåtna att skaffa två barn, om det första barnet var en flicka.

2015 avskaffades ettbarnspolitiken helt och ersattes med en tvåbarnspolitik.