Radar · Nyheter

Algblomning problem för dricksvattnet

Kustbevakningen/TT | Algblomning i Gotska sjön.

Den utbredda algblomningen gör det svårare att garantera rent dricksvatten. De giftiga blågröna algerna frodas vid höga temperaturer och har skapat problem för vattenverk i Sverige.

Vattenreningsverken riskerar att inte klara av att filtrera bort de giftiga ämnena vid riktigt stora ansamlingar av cyanobakterier, rapporterar P4 Östergötland.

Enligt Livsmedelsverket kommer ungefär hälften av Sveriges dricksvatten från sjöar och åar. De kommunala vattenreningsverken som hämtar sitt vatten från ytvattentäkter måste stå bättre rustade för att ta hand om giftiga alger och göra sårbarhetsanalyser av vattnet.

– Lokalt skulle det kunna bli problem på riktigt om vindarna blåser på ett sätt som gör att algerna trycks ihop och når under vattenytan. Då finns det en risk att vattenverkens filter inte klarar av att hantera mängden cyanobakterier, säger Pär Aleljung, rådgivare på Livsmedelsverket.

De giftiga blågröna algerna frodas av höga temperaturer i kombination med övergödning och har redan skapat problem för några vattenverk i Sverige, men Pär Aleljung påpekar att halterna av de giftiga ämnena i dricksvatten aldrig överstigit de tillåtna nivåerna.

Klimatförändringarna kommer dock att öka problemet med giftiga alger.

– Vi ser samma problem i resten av Europa. Utöver värmen kan kraftiga skyfall leda till större algblomning genom att fosfor frigörs ur mark och skogar och spolas ut i sjöar och vattendrag, säger Pär Aleljung.

Den som dricker vatten som innehåller giftiga cyanobakterier riskerar att få i sig stora mängder toxiner vilket kan leda till magproblem och leverskador, enligt Livsmedelsverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV