Radar · Nyheter

Brunt vatten påverkar fisken mindre än väntat

Johan Nilsson/TT | Fiskar mår inte bra av brunt vatten, men kanske är problemet mindre än vad man tidigare trott.

Antalet fiskepopulationer som påverkas av brunt vatten är mindre än man tidigare trott, det visar forskning vid Umeå universitet. Av den totala sjöytan i nordligaste Sverige är det troligen mindre än tio procent där mängden fisk påverkas av det bruna vattnet.

Om man fyller ett glas med sjövatten kommer vattnet i de flesta fall att vara en aning gult eller brunfärgat. Färgen orsakas av upplöst organiskt kol, som sipprar ned i sjöarna från kringliggande jordar när det regnar eller snö smälter. Koncentrationerna av upplöst organiskt kol i sjöar ökar världen över, delvis på grund av klimatförändringar, men också beroende av andra faktorer, till exempel mindre mängder surt regn. Det gör att sjövattnet gradvis förändras, från relativt klart till en mörkare brun färg.

– Det finns många goda skäl till varför miljöforskare har förväntat sig att förbruning ska minska fiskpopulationernas storlek, säger David Seekell, lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, som lett den aktuella studien i ett pressmeddelande.
– Mörkt färgat vatten minskar ljusets förmåga att tränga ned till botten, vilket minskar fotosyntesen och mängden föda för fisken. Dessutom blir det mindre vatten med tillräckligt mycket syre för att fisken ska kunna överleva när vattnet blir mörkare, så fiskarnas livsmiljö begränsas också, fortsätter han.

Studien visar dock att detta främst gäller i sjöar med ett medeldjup på 2-3,5 meter. Forskarna har fångat fisk och mätt vattendjup och färg på vattnet i 16 sjöar i norra Sverige. De fann att fiskpopulationerna var mindre i mörkare vatten, men bara i sjöarna med detta medeldjup.

Det finns ungefär 52 000 sjöar i de nordligaste skogsområdena i Sverige, men bara 10 000 av dem har ett medeldjup på 2-3,5 meter och tillsammans utgör de alltså mindre än 10 procent av den totala vattenytan.

– Det är ett signifikant antal, men mycket färre än man tidigare förväntat, sammanfattar David Seekell studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV