Radar · Nyheter

Liberalerna går på tvärs i klimatpolitiken

Wilhelm Stokstad/TT | Liberalernas ledare Jan Björklund vill se en gemensam koldioxidskatt i EU.

Liberalerna går på tvärs mot de andra partierna i en rad klimat- och miljöfrågor. Som enda parti vill man införa en gemensam koldioxidskatt i EU och en EU-avgift på plast. Liberalerna vill också riva upp beslutet om 100 procent förnybar el senast 2040.

Det beslut som riksdagen fattat vill Liberalerna ersätta med målet om 100 procent fossilfritt, vilket skulle öppna för en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Förslagen om en gemensam EU-skatt på koldioxid och avgift på plast, splittrar Alliansen, som säger nej eftersom man inte vill ha in EU på skatteområdet. Även Socialdemokraterna säger nej.

Händer inget

– Det finns en sådan oro, men problemet är att om vi inte gör något så händer ju inget med fossilutsläppen. Det är framför allt åtgärder på EU-nivå som behövs här, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.
Han hänvisar till statistisk som visar att Sverige släpper ut minst av EU-länderna, undantaget de riktigt små som inte har stora industrier.

En annan fråga där Liberalerna går emot Alliansvännerna är stödet till jordbrukarna. Moderaterna och Centern vill sänka dieselskatten för bönder.

Skott i foten

– Det vore som att skjuta sig själv i foten, säger Jan Björklund, som också vill se ett krisstöd till jordbruket men utan att öka fossilutsläppen.

Liberalerna vill vidare ersätta den införda flygskatten med utsläppsskatt.
– Problemet med flygskatten är att den beskattar alla flygplan lika, även flygplan som kanske släpper ut hälften så mycket som äldre plan. Beskattar man i stället utsläppen så gynnar det övergången till klimatsmartare bränsle, säger Björklund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV