Radar · Nyheter

Sverige kan få konkurrens om resurser

Robert Henriksson / TT | Ett av de italienska brandbekämpningsplanen som hjälper till att bekämpa skogsbränderna runt Sveg.

Branden i Grekland innebär att fler behöver dela på EU:s brandbekämpningsresurser. Men Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge, enligt inrikesminister Morgan Johansson. Nu stiger också brandriskerna till extrema nivåer.

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) konstaterar vid en presskonferens att läget fortfarande är mycket allvarligt. Just nu pågår 20 terrängbränder, 17 i skog och 3 gräsbränder. Läget kan snabbt förvärras, när brandrisken ökar de närmaste dagarna.
– Vi har fortlöpande kontakter med EU-kommissionen, säger han.

Han förtydligar vikten av det internationella stödet.
– Vi har alltid välkomnat ett starkare EU-samarbete, säger han.

Konkurrens om resurser

Samtidigt som svenska skogar står i brand rasar fruktansvärda bränder i Grekland, och över 50 personer uppges ha omkommit. Frågan är hur det går med alla de utländska styrkor som är här och hjälper till, när även Grekland begärt hjälp av de europeiska myndigheterna.
– Vi har inte fått någon information om hur det eventuellt skulle kunna påverka. Men vi har inga signaler om att det skulle kunna påverka oss, säger Morgan Johansson.

Fördelningen av resurser sköts av en särskild europeisk myndighet, European Rescue Coordination Centre.
– Det är en fråga för EU. Men resurserna måste såklart användas där de behövs mest, säger Johansson.

MSB ska ersätta kommunerna

Notan för bränderna ser ut att bli dryg. Regeringen avser att MSB ska få ökade möjligheter att ersätta kommunerna som är drabbade.
Morgan Johansson tror att det kan handla om 300 miljoner kronor under 2018.
– Invånarna ska känna sig trygga att staten täcker upp de här kostnaderna som uppstår.
Även frivilligorganisationernas kostnader kommer att ses över, förklarar Morgan Johansson.

Ingen spridning under natten

Brandbekämpningen pågår för fullt i de fyra värst drabbade brandområdena, berättar Patrik Jansson, talesperson för MSB:s särskilda organisation för bränderna.
– Vi kan förmedla en lite mer positiv utveckling det senaste dygnet. Begränsningslinjerna har hållit, och vi ser ingen spridning.

Mest kritiskt är det i Trängslet i Dalarna, berättar han. Där finns en massa odetonerad ammunition kvar i brandområdet vid skjutfältet, och brandmännen kan inte gå in.
– Men även där har begränsningslinjerna hållit.

Nu har flera utländska styrkor anlänt och börjat jobba. Den polska styrkan delas upp i två, och ena halvan arbetar i Jämtland med Sveg som bas. Den andra halvan åker till Ljusdal. Franska styrkor är på väg mot Ljusdal, och tyska brandmän kämpar med branden i Trängslet, berättar han. Under morgondagen väntas de portugisiska brandplanen till Sverige.

Extrema brandrisker

– Det vi är mest oroliga över just nu är de extrema brandriskvärden som väntas nu i Svealand och Mälardalen, och även upp längs med Norrlandskusten säger Patrik Jansson.

Minskning i antalet

SOS Alarm har just nu 21 aktiva ärenden med brand i terräng runtom i landet. Även om antalet inte nödvändigtvis beskriver omfattningen är det en minskning jämfört med i går.

SOS Alarm påpekar också att antalet larmsamtal till 112 fortsätter att ligga på ”klart över genomsnittet”.

Enligt de prognoser som läggs ut på dinsakerhet.se ser risken för skogsbränder ut att minska något i Sveriges norra halva de närmaste dygnen, medan läget om möjligt kan förvärras ännu mer i södra halvan.
I norr minskar risken både för nya bränder och för spridning av tidigare eldsvådor.

Enligt SMHI väntas visserligen en del regn i Jämtland det närmaste dygnet, men det är i fjällområden där det inte brinner.

Källa: SOS Alarms rikstäckande lägesuppdatering på tisdagsmorgonen
SMHI