Radar · Nyheter

Flera afrikanska länder satsar på ”blå ekonomi”

Travis Lupick/IPS | Fiskare i Freetown i Sierra Leone.

Ett ökande antal afrikanska länder satsar på en hållbar så kallad blå ekonomi – där målet är att på rätt sätt utnyttja vattentillgångar för att bekämpa fattigdom och hunger.

Flera afrikanska länder, däribland Kenya, Tanzania och Sydafrika, har som målsättning att deras ekonomier ska bli mer diversifierade med hjälp av att hav och andra vattentillgångar utnyttjas med hållbara metoder.

Forskaren Danson Mwangangi säger till IPS att blå ekonomi, som handlar om att dra nytta av hav, sjöar och floder, är på framväxt i Afrika som ett alternativ för länder som är jordbruksberoende.
– Endast jordbruket kommer inte att vara tillräckligt för att driva på den ekonomiska utvecklingen eftersom den står inför så många utmaningar, i form av minskande odlingsmarker, växtsjukdomar och oförutsägbara väderomslag.

Detta är också skälet till att experter uppmanar Afrikas länder att se bortom jordbruket i sina satsningar. Även Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram förordar satsningar på blå ekonomi. Enligt Danson Mwangangi skulle en sådan omställning kunna bidra till att öka de afrikanska ländernas handel, förbättra matsäkerheten och stärka tillgången till el. Enligt Internationella energirådet, IEA, har världshaven potentialen att med hjälp av förnybar energiutvinning täcka hela världens energibehov flera gånger om.

– Sjuttio procent av Afrikas länder har kuster eller är öar och vi måste ta till vara på dessa värdefulla kustlinjer, säger Caesar Bita, som är chef för avdelningen för undervattensarkeologi vid Kenyas Nationella museum.

I november kommer Kenya och Kanada att gemensamt stå värd för en högnivåkonferens om hållbar blå ekonomi, och denna förväntas leda till ett ökat intresse för en utveckling där hav, sjöar och floder utnyttjas bättre och med hållbara metoder.