Radar · Nyheter

Var femte par delar lika på föräldradagarna

Isabell Höjman/TT | Trots att pappor tar ut en allt större del av föräldraledigheten är det fortfarande långt kvar innan det blir helt jämställt.

Fler föräldrar delar lika på sin föräldrapenning – men än är det långt ifrån jämställt. I dag delar 20 procent av landets föräldrapar bestående av en man och en kvinna jämställt på dagarna, enligt Försäkringskassan. För tio år sedan var andelen tio procent.

Jämställdheten har ökat för varje barnkull under mätperioden, enligt den årliga rapporten ”Barnhushållens ekonomi 2018”.
– Vi ser en positiv utveckling, men det går ganska sakta, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.
Samtidigt visar rapporten att mammor i högre utsträckning nyttjar föräldrapenningen under de första två åren. Och tittar man på obetald föräldraledighet är bilden ännu mindre jämställd.

Niklas Löfgren tror att en viktig orsak är inkomstskillnader mellan könen.
– En möjlig förklaring är att män tjänar mer än kvinnor och inte vill tappa mer av inkomsten. Men just den obetalda ledigheten får effekter på pensionen så småningom, säger han.
En annan förklaring är att den sjukpenninggrundande inkomsten inte påverkas av hur mycket eller lite föräldrapenning en förälder tar ut under barnets första år, och att kvinnor då tar ut mer obetald ledighet.

Det finns även andra skillnader i hur många dagar män respektive kvinnor tar ut, som längd på utbildning.
– Par med högre utbildning gör mer jämställt uttag än de med lägre utbildning, säger Niklas Löfgren.

Enligt Niklas Löfgren har utvecklingen påverkats av de senaste årens politiska reformer, när fler vikta så kallade pappamånader har införts.
– De snabbar på. Den tredje pappamånaden, som infördes 2016 tror jag kommer få motsvarande effekt. Men om man vill upprätthålla den takten kommer det nog att krävas fler politiska reformer. Effekterna håller inte i sig hur länge som helst, säger han.

Med jämställt uttag av föräldrapenning menar Försäkringskassan ett par bestående av en man och en kvinna med gemensam vårdnad som tar ut minst 40 procent vardera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV