Radar · Nyheter

Kvinnor i fokus när Wallström leder FN-möte

Fredrik Sandberg/TT | Sveriges utrikesminister Margot Wallström leder dagens möte i FN:s säkerhetsråd.

Nyss samlade hon intryck och röster om kvinnors situation i Sahel-regionen, och nu ska utrikesminister Margot Wallström (S) dela med sig av resan för FN:s säkerhetsråd.
Med ordförandeklubban i handen vill hon sätta ljuset på en feministisk utrikespolitik.

Kvinnors betydelse vid förhandlingsborden – vid beslutsfattande och fredsprocesser – ska hon lägga krut på under Sveriges slutspurt av sitt tillfälliga medlemskap i säkerhetsrådet, och särskilt i samband med det pågående ordförandeskapet i juli.

Hon vill att Sveriges agerande i rådet ska genomsyras av en feministisk utrikespolitik. Att kvinnors röster ska höras mer i säkerhetsrådets debatter.

Ett mål för den svenska FN-representationen är att hälften av talarna i rådet som briefar medlemsstaterna i olika frågor under juli ska vara män, och hälften kvinnor.
– Vi tycker att kvinnor ska få komma till tals mycket mer än vad de gör i dag, speciellt i frågor som handlar om fred och säkerhet. Avsaknaden av kvinnors röster vid förhandlingsborden är en stor brist. Vi vet att om kvinnor är med och avgör hur fredsavtalen ska se ut så blir det mycket mer hållbart på sikt, säger Olof Skoog, den svenske FN-ambassadören.

Tillsammans med FN:s vice generalsekreterare, chefen för FN:s jämställdhetsorgan och Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet har utrikesministern nyligen avslutat en resa till Sydsudan, Tchad och Niger.

Margot Wallström leder tisdagens möte i säkerhetsrådet, men också onsdagens debatt där kopplingen mellan klimat och säkerhet är temat.