Radar · Nyheter

Anhörigas telefonlinje mot extremism skrotas

Rädda barnens telefonlinje dit personer har kunnat vänta sig med sin oro över att någon i ens närhet radikaliseras till våldsbejakande extremism läggs ned rapporterar SVT. Detta efter att regeringen slutar betala för verksamheten.

– Jag är förvånad. Här ser vi att vi har en verksamhet om ger stöd till anhöriga, den grupp som kanske har mest möjlighet att göra skillnad i de svåraste situationerna i arbetet att motverka radikalisering, säger Christer Mattsson, verksam vid Segerstedtinstitutet och som varit med och skrivit en rapport om orostelefonen, till SVT.

Telefonlinjen öppnade hösten 2015 och drevs från början av Röda korset. Enligt SVT har de flesta samtalen kommit från yrkesverksamma, som socialsekreterare och lärare, medan anhöriga har stått för en tredjedel.
Ansvaret flyttas nu till Centrum mot våldsbejakande extremism. Dit kan yrkesverksamma höra av sig även i fortsättningen, men linjen kommer inte att vara öppen för anhöriga.