Radar · Nyheter

Trots #metoo: Jämställdhet i skuggan inför valet

TT | I början av mars lämnade representanter för 65 #metoo-upprop över förslag på åtgärder mot sexuella trakasserier till dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Jämställdhetsfrågan var en av de hetaste politiska frågorna inför året 2014. Inför årets val har frågan – till viss del – hamnat i skymundan trots höstens #metoo-rörelse. Alán Ali, ordförande för organisationen Män tycker att mer tyngd ska läggas på jämställdhetsfrågan

– Det som känns i det massmediala och politiska klimatet i dag är att det handlar väldigt mycket om migration och då kommer andra frågor i skymundan. Man behöver jobba med jämställdhetsfrågan kontinuerligt för att de patriarkala strukturerna inte ska få återväxt. Vi kan se att i många länder går utvecklingen bakåt. Förr åkte svenska kvinnor till Polen för att göra abort, nu kommer polska kvinnor till Sverige, säger Alán Ali, ordförande för organisationen Män.

Män är en politiskt obunden feministisk organisation som verkar i syfte för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor, genom att förändra normer kring maskulinitet via föreläsningar och utbildningar.

– Om vi inte lyfter jämställdhetsfrågor och om det inte är på agendan hela tiden då kan de glömmas bort helt, säger Alán Ali och fortsätter:

– Tänk att vi år 2018 måste ha en lag om samtycke. Att ta fram en lagstiftning för att komma åt sexuellt tvång. Ofta säger man att lagar är normerande på sikt och det är viktigt i och med att vi är ett rättssamhälle och därmed ska agera därefter. Nu handlar det om praxis. Hur tillämpar vi lagen?

Höstens #metoo-upprop genomsyrade många delar av samhället och riktade uppmärksamheten mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar inom olika branscher.

– Vi måste prata mer om #metoo. Inte på så sätt att tjejer kommer ut och säger att det här har hänt mig, utan vi måste diskutera på vilket sätt som sexuella trakasserier sker på och vad det är för något, säger Alán Ali.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra förmågan att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer. Men jämställdhetsminister Lena Hallengren instämmer i att jämställdhetsfrågan inte får den uppmärksamhet som den borde ha.

– Det är märkligt eftersom det finns ett stort engagemang kring #metoo. Möjligen är det för att det inte råder så stor konflikt om berättelsen, de flesta partier är överens om att vårt samhälle har problem med sexuella trakasserier och kränkningar, säger Lena Hallengren och tillägger att hon fortfarande inte har sett något på #metoo från sina politiska motståndare.

En brännande fråga för henne är den ekonomiska ojämställdheten. En annan fråga hon tar upp är kvinnors hälsa, både stressen och utsattheten för sjukskrivningar men också unga tjejers psykiska hälsa.

– Sedan är det oroande att män fortfarande tar så liten del i sina barns vardag, säger hon.

Och Alán Ali håller med. – Vi vill att det ska erbjudas pappagrupper i större skalor. När en ungdom misslyckas i livet, skylls det ofta på en frånvarande pappa och forskning visar att din identitet påverkas negativt om du har en frånvarande pappa, säger han.

Alán Ali lägger även vikt vid att frågan kring sexualitet och samlevnad är viktig. I Sverige har sexualupplysning varit obligatorisk i över 50 år, men trots detta får inte alla adekvat information.

– Det kan vara att man inte har rätt resurser eller att man diskuterar det bara på en biologilektion, och ibland faktiskt att det valts bort av så kallade kulturella skäl, säger han.

Trots att jämställdhetsfrågan inte är i fokus tycker Lena Hallengren att det hänt saker i politiska sakfrågor, i efterdyningarna av #metoo. Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet vill satsa 125 miljoner kronor på förbättringar.

– Det är allt från förbättrad kvalitet på sexualundervisning i skolan, till kunskapsstöd för arbetsgivare och mer pengar till polisen för att förbättra utredningarna av sexualbrott, säger hon.