Radar · Nyheter

Småbarnspappa hotas av utvisning

Gorm Kallestad/TT | USA hör till de länder som motsätter sig vad de anser vara för långtgående krav på flyget.

Jawads fru och hans fem månader gamla dotter finns i Sverige. Trots det har Jawad inte rätt att stanna. I tisdags hörde han till dem som Migrationsverket ville skicka till Afghanistan. Utvisningen stoppades i sista stund, men hotet kvarstår.

23-åriga Jawad har bott i Leksand med sin fru som han träffade i Sverige och gifte sig med 2016. I februari fick de dottern Liana. Nu kan familjen splittras.

Jawads fru har uppehållstillstånd i Sverige, men till skillnad från henne saknar Jawad skyddsskäl enligt Migrationsverket och migrationsdomstolen. Han har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd med anknytning, men det kräver Migrationsverket i regel att en gör från hemlandet.

I tisdags planerade gränspolisen och Migrationsverket att verkställa Jawads utvisning till Afghanistan. I sista stund stoppades utvisningen, då hans juridiska ombud överklagat beslut att inte låta honom stanna för gymnasiestudier. Men han är fortfarande inlåst i förvaret i Åstorp och hotas av utvisning.

Jennie Leander har engagerat sig i fallet och är upprörd över att lilla Liana riskerar att växa upp utan sin pappa. Hon drar paralleller till de familjer som splittrats i USA då myndigheter omhändertagit barn till föräldrar som invandrat utan tillstånd.

– Hela världen har reagerat på hur USA har agerat, nu hoppas jag man reagerar på hur Sverige gör, säger hon.

Jawads juridiska ombud Lotta Lagander ska nu undersöka olika vägar för att han ska kunna stanna.

En chans kan vara den nya gymnasielagen, en annan att ansöka om anknytning. 2010 ändrades lagen så att det skulle vara möjligt att göra en sådan ansökan på plats i Sverige för att förhindra att barnfamiljer splittras. Migrationsverket har dock varit restriktiva med att använda den möjligheten och den som söker kan tvingas vänta uppemot två år i hemlandet på besked.

Enligt uppgifter till Syre var ett drygt tiotal inbokade på samma flyg som Jawad för att utvisas. De flesta utvisningarna stoppades och det finns olika uppgifter om hur många som sattes på planet till Kabul. Flera av dem som Migrationsverket avsåg att tvångsutvisa var ensamkommande ungdomar som kan omfattas av den nya gymnasielag som träder ikraft på söndag, den första juli.