Nyhetsmagasinet Syre Nummer 277/278 fredag, 29 juni 2018
Radar – Nyheter

SD ändrar sig om kilometerskatt

Sverigedemokraterna svänger och öppnar nu för att stödja ett förslag från regeringen om kilometerskatt på lastbilar.

I dag betalar utländska åkerier en avgift som baseras på hur lång tid deras lastbilar vistas i landet. Regeringen vill att avgiften istället ska betalas utifrån hur lång sträcka lastbilarna kör på vägarna, vilket också EU-parlamentet och EU-kommissionen förespråkar.

Allianspartierna är kritiska och har varnat för att det skulle ge svensk industri högre kostnader i och med de långa avstånden i landet. De har därför uppmanat regeringen att arbeta i EU för att få fortsätta med ett eget system baserat på tid.

EU-kritiska Sverigedemokraterna har tidigare instämt i Alliansens kritik, men har nu alltså ändrat uppfattning, rapporterar Altinget.

Sverigedemokraterna villkorar dock ett stöd för en avståndsbaserad skatt med sänkt skatt på drivmedel för de svenska åkerierna.

Regeringen har inte svarat på hur de ser på SDs krav. Finansmarknadsminister Per Bolunds pressekreterare hänvisar till att frågan nu behandlas i regeringskansliet och att ambitionen är att före valet lägga fram en proposition där man anger en inriktning.


Nummer 277/278 fre 29/6-18

Fler nummer

Innehåll

Nummer 277/278

fre 29/6-18 Fler nummer