Radar · Nyheter

Nya krav på AP-fonderna

Ett nytt mål ska göra pensionsfonderna mer hållbara. Regeringen lade i veckan fram en proposition om nya regler för första till fjärde AP-fonden. Regeringen föreslår att AP-fonderna ska förvalta pensionspengarna på ett ”föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar”.

Något krav på helt fossilfria investeringar blir det däremot inte och Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall säger i en intervju med Dagens industri att ”i stora delar kan man säga att den lagtext som skrivs är en beskrivning av hur AP-fonderna jobbar med hållbarhet i dag”.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) menar att de nya reglerna kommer ge mer socialt och miljömässigt ansvarsfulla placeringar och pekar på att regeringen utser fondernas styrelser.

– Om vi finner att styrelserna inte förstår den signalen, så har vi utnämningsmakten, säger han till Dagens industri.

Nyligen genomförde Greenpeace en enkät om pensionsfondernas investeringar. Alla riksdagspartier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna instämde då i att AP-fonders investeringar ska flyttas från fossil verksamhet.

Moderaterna skriver i sitt enkätsvar att man inte ska göra avkall på målet att fonderna ska ge högsta möjliga avkastning. ”Detta är alla partier i pensionsgruppen överens om”, skriver partiet.