Radar · Nyheter

Nya bud om EU:s energinivåer

Fredrik Persson/TT | EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S).

Europaparlamentet och ministerrådet har enats om nya nivåer för energieffektiviseringsdirektivet. Parlamentet hade hoppats kunna landa på en högre siffra, men EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) är trots allt nöjd.

– Vi kom betydligt längre i dag jämfört med hur det såg ut bara för en vecka sedan, säger Guteland till TT efter tisdagskvällens uppgörelse.

Parterna var till en början inte ense. Ministerrådet ville att målet skulle ligga på 30 procent, vilket var EU-kommissionens ursprungliga bud. Parlamentet argumenterade å sin sida för att siffran skulle landa på 35 procent. Till sist kom parterna överens om att målet ska ligga på 32,5 procent; en typisk ”Brysselkompromiss” som Jytte Guteland uttrycker det.

– Vi möttes på mitten får man lov att säga, men det har suttit långt inne att få medlemsländerna och rådet att röra på sig över huvud taget. Så jag skulle ändå säga att vi från parlamentet är nöjda med att vi har dragit upp ambitionsnivån, säger Jytte Guteland, som också var huvudförhandlare för EU-parlamentets miljöutskott, till TT.

I praktiken handlar procenten om hur mycket EU-länderna ska kunna spara på energisidan genom bättre byggnader och produkter och ett mer effektivt energiutnyttjande, jämfört med de prognoser om energianvändningen år 2030 som gjordes för några år sedan.

Ministerrådet och EU-parlamentet enades även om att en översynsklausul, som innebär att direktivet ska ses över senast 2023 för att säkerställa att det lever upp till Parisavtalet.