Radar · Nyheter

Patientosäkert efter nedlagd akutsjukvård

Izabelle Nordfjell/TT | Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot Region Västernorrland efter nedläggningen av akutkirurgin och akutortopedin på Sollefteå sjukhus.

Nedläggningen av akutkirurgin och akutortopedin på Sollefteå sjukhus fick negativa konsekvenser för patientsäkerheten. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som riktar kritik mot Region Västernorrland.
Otydliga rutiner, riktlinjer och direktiv för hur de berörda patientgrupperna ska hanteras är de huvudområden som Region Västernorrland måste åtgärda, anser Ivo.

”Det vi sett i tillsynen är att rutiner och riktlinjer inte blivit upprättade och implementerade i den omfattning som krävs. Det finns en osäkerhet i hur berörda patientgrupper ska handläggas. Vår bedömning är att patientsäkerheten behöver stärkas genom ett gemensamt arbete”, skriver Andrea Blömer, inspektör hos Ivo, i ett pressmeddelande.

Ivo kräver att planerade och nya åtgärder ska redovisas. De skriver också att personalen bör lyssnas på, att de amställda inte känner sig delaktiga i de beslut som fattats då ledningen inte tar del av synpunkter och erfarenheter i önskad omfattning.