Radar · Nyheter

Även andra djur konverserar som människor

Ben Curtis | Elefanter utbyter information med mullrande läten.

Människor turas om att prata när de konverserar. Men detta är inte ett unikt mänskligt beteende, utan tycks även gälla för de flesta andra djur. En ny studie visar att de sällan ”pratar” i munnen på varandra när de kommunicerar.

De flesta fåglar följer exempelvis turordningen ganska strikt. Hannar och honor som sjunger duett är alltid noga med att inte falla varandra i talet – men vi människor uppfattar inte alltid att så är fallet eftersom de avlöser varandra extremt snabbt, inom loppet av 50 millisekunder.

Samma sak gäller för kråkor och skator. Det vi uppfattar som ett planlöst kraxande är i själva verket ett strukturerat meningsutbyte mellan flera olika individer
.
Då är det lättare att höra när kaskeloter samtalar. De utbyter information med klickljud, och turas om med långa pauser på två sekunder under konversationen.

Vi människor samtalar något snabbare. Vår svarstid när vi konverserar ligger normalt runt 200 millisekunder.

De nya rönen, som publiceras i Proceedings of the Royal Society, bygger på en genomgång av en lång rad studier där fenomenet observerats.

Enligt forskarna, som är verksamma i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, förekommer en tydlig turordning hos de flesta primater – från gorillor till lemurer och spökdjur.

Andra däggdjur som konverserar artigt är vampyrer, elefanter och nakenråttor. Till och med insekter, exempelvis cikador, turas om när de kommunicerar med varandra.

Forskarna tror att resultatet har betydelse för vår förståelse av hur det mänskliga språket har uppstått.

Detta har i hög grad varit något av ett mysterium. Men en grundläggande förutsättning är just förmågan att turas om när två eller flera individer kommunicerar.

De nya rönen visar nu att förmågan av allt att döma är en universell anpassning som dessutom är av mycket gammalt datum. Det är denna anpassning som gjort det möjligt för oss att samtala obehindrat idag.

Fakta: Djurläten

Vi människor uppfattar ofta naturen som tyst i jämförelse med våra konstgjorda miljöer med maskinljud och musik. Men faktum är att de flesta djur kommunicerar med ljud, från rytanden och magmuller hos lejon och elefanter till sång hos fåglar och gnisslande kroppsdelar hos gräshoppor och syrsor.

De nya rönen visar att kommunikationen dessutom bygger på principen om turordning – djuren väntar på sin tur när de konverserar med varandra, precis som vi människor gör när vi samtalar.
Källa: Proceedings of the Royal Society

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV