Radar · Nyheter

Värmen bäddar för insekter – angrepp i söder

Det torra och varma vädret är idealiskt för insekter. Från södra Sverige kommer nu flera rapporter om angrepp orsakade av den röda tallstekeln.
”Så småningom kommer det vara gott om getingar och bladlöss också”, säger insektsexperten Gunnar Isacsson.

Tallstekeln lägger sina ägg i tallbarren på hösten – och på våren kläcks skadeinsektens larver som äter upp trädets barr. Den röda tallstekeln trivs extra bra i det varma vädret, och nu rapporterar skogsägare och skogskonsulenter på Skogsstyrelsen om angrepp på flera platser i södra Sverige.

Det handlar om områden i Småland, Hökensås i Västergötland, Värmland och Dalsland.

– Det tyder på ett större angrepp i södra Sverige. Men det är egentligen inte så konstigt – vädret har varit väldigt gynnsamt, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert vid Skogsstyrelsen.

– Dels har vi haft en vinter som inte pendlade så mycket mellan frost och tö, och sedan har vi haft en vår som har varit mycket varm och torr utan bakslag. Sådant gynnar framför allt insekter.

Röd tallstekel brukar återkomma i cykler om knappt tio år då skadeinsekten självdör av ett virus efter några års angrepp. Även förra året vid den här tiden kom uppgifter som indikerade ett större utbrott, något som kan se dramatiskt ut då de äldre barren blir skadade och bruna.

– Efter några år kan tallen bli väldigt gles. Träden överlever dock, men risken för att drabbas av ett annat skadedjur ökar samtidigt som tillväxten minskar, säger Gunnar Isacsson.

Fakta: Röd tallstekel

Den röda tallstekeln är en skadeinsekt som förekommer i hela Götaland och Svealand samt i Norrlands kustland.

Den lägger sina ägg i tallbarren på hösten, och på våren kläcks skadeinsektens larver som är de som förorsakar skadorna. Larverna är 25 mm långa då de är fullvuxna, har blanksvart huvud och grågrön kropp medan kroppsfärgen kan variera.

Barrätande insekter finns i nästan all barrskog. En utglesning på cirka 20-30 procent märks knappast för ögat, det är först vid 70-80 procent utglesning som man märker skadan. Ett större angrepp minskar tillväxten av skogen och risken för att drabbas av ett annat skadedjur ökar.
Källa: Skogsstyrelsen