Radar · Nyheter

Många frågor efter Trumps och Kims möte

Mediacorp/AP/TT | Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump.

Vid det historiska toppmötet i Singapore lovade USA:s president att förse Nordkorea med säkerhetsgarantier samtidigt som Nordkoreas ledare förband sig att arbeta för total kärnvapennedrustning på den koreanska halvön. Frågan är vad det betyder.

– Det kan finnas en skillnad mellan vad amerikanerna ser som säkerhetsgarantier och vad Nordkorea anser sig behöva, konstaterar Niklas Swanström, Nordkoreaanalytiker och chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP).

Till exempel kan det vara så att USA enbart verbalt vill garantera att man inte har för avsikt att attackera landet.

– Men Nordkorea vill se en reducering av amerikansk trupp i Sydkorea och garantier för att inte amerikanska kärnvapen kan föras in på halvön, säger Swanström.

– Och reducerade militärövningar med Sydkorea skulle också spela stor roll.

Med det generella ramavtalet i ryggen ska nu detaljerna kring USA:s säkerhetsgarantier arbetas fram. Swanström har svårt att se att den processen inte involverar Kina, i synnerhet i ljuset av Trumps avhopp från kärnenergiavtalet med Iran som tyder på att USA:s president inte alltid verkar känna sig bunden av ingångna avtal.

Ett annat centralt begrepp i det undertecknade dokumentet är ”kärnvapennedrustning” – något de båda nationerna inte haft en total samsyn på. USA anser att det betyder en ”fullständig, verifierbar och oåterkallelig” avveckling av Nordkoreas kärnvapenprogram.

Nordkorea å sin sida tycker att hela den koreanska halvön ska omfattas av nedrustningen, vilket innebär att amerikansk trupp i Sydkorea – som av Nord kan uppfattas som ett hot – kan påverkas.