Radar · Nyheter

Bly i fåglar 17 år efter gruvstopp

Hasse Holmberg/TT | Halterna av bly i den svartvita flugsnapparen kring Laisvallsgruvan är fortfarande högre än hos andra fåglar.

Trots att 17 år har gått sedan blygruvan i Laisvall i Arjeplogs kommun lades ner är halterna bly hos fåglar i området fortfarande högre än hos andra fåglar, rapporterar Ekot och P4 Norrbotten.

Forskare har under de senaste 30 åren följt blyhalterna i miljön kring den gamla gruvan.

– I området kring Laisvall är blymängden i blodet ungefär fem gånger högre i småfåglar än i opåverkade områden några mil norr om Laisvall, säger Johan Lidman, doktorand på Umeå universitet som leder forskningen, till radion.
Det är framförallt blodet på svartvit flugsnappare som kontrollerats. Dels i närheten av den plats där gruvan låg, dels i ett referensområde några mil upp i fjällvärlden. Men trots högre halter i Laisvallstrakten har det ändå skett en stor förbättring.

– Det har skett en väldigt drastisk sänkning av blynivåerna sedan nedläggningen, runt 50 procent har värdena sjunkit, säger Johan Lidman.

Minskningen innebär också att fler ägg läggs i holkarna och att fler ungar överlever.