Glöd · Debatt

Med Initiativet in i framtiden

Vandring på Storheia i Trondheim.

DEBATT Initiativet är ett politiskt parti som vill ta Sverige och världen in i tidsåldern, efter industrisamhället. Varje tidsålder har sina egna utmaningar och möjligheter. Politiken, vetenskapen, konsten och språket behöver anpassas för att vi ska förstå och utvecklas i samtiden.

Industrisamhällets stora möjlighet har varit att lyfta oss ur materiell knapphet, smuts och sjukdom. 1900-talets politik och ideologier riktade in sig på att få det materiella välståndet att växa och fördelas på olika sätt. Men utmaningarna med industrisamhällets logik var fler än så. Den materiella konsumtionen gjorde oss inte så lyckliga som vi hade hoppats. Tillväxten lyckades inte lyfta alla ur fattigdom som utlovats och vi riskerar nu att permanent skada livet på vår enda planet. Samtidigt finns det mycket i vår tid som är väldigt hoppfullt.

Vi träffar människor från världens alla länder, fysiskt som virtuellt. För många börjar nationsgränserna upplevas som godtyckliga. När vi knyter band till människor växer vår empati, medkänsla och vilja att ta gemensamt ansvar för en positiv global utveckling. Vissa kan och vågar lämna arbetslinjens stress och press för att söka en annan mening med livet. Kanske ta sig tid att fördjupa relationer till både människor och natur.

Vi kan inte ersätta naturen med teknologi. Samtidigt – solceller och batterier kommer att vara viktiga verktyg i ett hållbart samhälle, men de är inte i sig lösningar på vår tids utmaningar.

Det nya skapar också spänningar. Många har byggt sina liv på en ordning som måste ersättas. När trygga saker som bilen, jobbet, nationalstaten börjar flyta är det många som reagerar genom att romantisera det förflutna. Vi kan inte låta det invanda styra vår framtid och vi kan inte heller lämna människor bakom oss. Vi måste lyssna in och känna med människor som räds det nya. Politiken behöver visa ledarskap – istället för att beskylla och söka konflikt måste den söka det som ligger bakom rädslorna och stötta i övergången till det nya.

För att möta behoven i världen efter industrisamhället krävs sociala och politiska innovationer. Som svar på detta utvecklar Initiativet nya och medskapande processer för politiskt och demokratiskt inflytande. Verkligheten vi lever i ökar ständigt i komplexitet, vilket kräver fler perspektiv och en större kollektiv intelligens för att skapa bra politik. Vi vill att fler ska engagera sig i att ta fram politik. Vi känner ett starkare engagemang för målsättningar och lösningar som vi själva har varit med att skapa.

I dag har vi exempelvis förslag på införandet av basinkomst och ett nytt tillväxtbegrepp som inkluderar natur- och människovärde. Förslagen behandlas nu i en rådgivande process öppen för alla att vara en del i.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV