Radar · Nyheter

Stor kunskapsbrist kring ”tabusjukdom”

Adam Wrafter/SvD/TT | Bristen på kunskap kring vestibulit är stor.

Mycket tyder på att antalet fall av vestibulit, som resulterar i smärta vid samlag, har fördubblats de senaste åren. Men kunskapen om sjukdomen och tillgängliga behandlingar är dålig, bland både vården och patienter.

Det konstaterar Socialstyrelsen som gjort en större kartläggning av sjukdomen. Både av hur vanlig den är, men också vilka behandlingsalternativ som finns.

Vestibulit är en smärtsjukdom som innebär att man har ont i slemhinnan kring slidöppningen. Förutom att det gör ont kan sjukdomen också innebära sämre livskvalitet med negativ påverkan på relationer och sexliv som följd.

Myndighetens kartläggning visar att antalet vestibulitdiagnoser och vårdtillfällen fördubblades mellan 2006 och 2016.

Men vi vet inte om det är en reell ökning eller om det är fler som söker vård eller om rapporteringen blivit bättre, säger Hanna Mühlrad, utredare på Socialstyrelsen.

Förutom att antalet patienter ökar, visar det sig också att många upplever att det är svårt att få vård.

– I intervjuer har patienter sagt att de, trots många vårdbesök, fått felaktiga diagnoser och felaktig behandling. Vissa beskriver det som en ”kamp” för att få tillgång till specialiserad vård. Många upplever också att de inte blir trodda när de kontaktar vården eller att deras smärta normaliseras, säger Hanna Mühlrad.

Av landets samtliga landsting är det bara hälften som har vulvamottagningar för dessa patienter.

– Kunskapen måste öka, både bland patienter och inom vården, säger Hanna Mühlrad.

Myndigheten konstaterar också att vestibulit även innebär risk för samsjuklighet med andra smärtsjukdomar, psykisk ohälsa och återkommande svampinfektioner.

– Men vi kan inte säga att det finns ett orsakssamband, säger Hanna Mühlrad.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell öppnar nu för att det behövs ett specifikt kunskapsstöd för att åtgärda det rådande läget.