Radar · Nyheter

Italienskt nej till EU:s asylreform

Claudio Peri/AP/TT | Italiens nye inrikesminister Matteo Salvini på besök i Rom.

Italiens nya regering inleder sitt styre med att säga nej till EU:s asylreform – åtminstone som den ser ut just nu. Fast än så länge framförs budskapet bara av tjänstemän.

Italiens nye inrikesminister Matteo Salvini ägnar själv morgondagen åt ett möte i senaten, men skickar med ett tydligt nej till migrationsministrarnas diskussion i morgon om försöken att skapa nya gemensamma asylregler i EU.

– Jag kommer att vara i senaten för förtroendeomröstningen, men kommer att säga åt vår delegation att säga nej. De förslag som nu ligger kommer i slutändan att straffa Italien och länderna vid Medelhavet och bara tjäna Nordeuropas intressen, sade Salvini i går, enligt den italienska upplagan av nättidningen Huffington Post.

I Salvinis frånvaro kommer Italien att representeras av landets EU-ambassadör.

Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon (S) hoppas ändå att mötet ska bli en framgång.

– Det här är naturligtvis ett väldigt viktigt ministermöte. Vi är nu i en slutfas i förhandlingarna kring ett gemensamt asylsystem i EU så jag har mycket höga förväntningar på det, säger Fritzon på väg in till dagens diskussioner i Luxemburg.

Fritzon oroas över att intresset för att hitta gemensamma svar på asyl- och migrationsfrågorna riskerar att minska.

– Det är klart att jag är bekymrad över den här utvecklingen med de hårdare tagen och den ökande nationalismen i Europa. Det är oerhört viktigt för vår europeiska union att vi kan hålla samman och ta ansvar också för de svåra frågorna. För mig så förutsätter det att vi också kan ta ansvar för ett gemensamt asylsystem i EU, säger Fritzon.

Morgondagens möte i Luxemburg har länge setts som avgörande för att EU-ledarna ska kunna ge slutgiltigt klartecken till ett nytt asylsystem när de håller sitt nästa toppmöte i Bryssel om drygt tre veckor.

Även om Salvini gett order om ett italienskt nej för tillfället finns det ändå frågor där Italiens nya regering har liknande åsikter som den svenska – framför allt när det gäller om att dela upp de asylsökande mellan medlemsländerna.

I EU-parlamentet i höstas överraskade Salvini och hans partikamrater i högerextrema Lega genom att inte rösta nej till det kompromissförslag som svenska ledamoten Cecilia Wikström (L) varit ansvarig för.

Salvini kräver att fler EU-länder delar på ansvaret.

”Landstigandet och omhändertagandet av hundratusentals ’icke-flyktingar’ kan inte fortsätta att bara vara Italiens problem. Antingen sträcker Europa ut en hand för att hjälpa oss med säkerheten eller så måste vi välja en annan väg”, skriver Salvini på Twitter i dag.

Den obligatoriska omfördelningen har varit ett rött skynke för en rad östländer, med Ungern och Polen i spetsen. Heléne Fritzon hoppas dock på fortsatt italienskt stöd för tanken.

– Det är min förhoppning att man inte lämnar den ståndpunkten. Det som Sverige drivit tillsammans med Tyskland och Frankrike är att även om det är en kompromiss så ska det finnas en tvingande omfördelning i ett absolut krisläge, säger Fritzon i Luxemburg.

Fakta: EU:s sju asylförslag

EU-kommissionen lämnade förslag till sju olika rättsakter under 2016, som har kommit olika långt i förhandlingsprocessen. Flera av dem förhandlas nu mellan EU-länderna och EU-parlamentet.

1. Förslag om en reviderad Dublin-förordning (kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan)

2. Förslag om normer för mottagande av asylsökande

3. Förslag om normer för när personer ska anses berättigade till internationellt skydd

4. Förslag om gemensamma regler för hur skyddet i EU ska fungera

5. Förslag om databaser för jämförande av fingeravtryck och identifiering av asylsökande

6.Förslag om att skapa en gemensam asylbyrå

7.Förslag om nya ramar för vidarebosättning (kvotflyktingar).

Målet har den senaste tiden varit att nå en överenskommelse i tid till nästa toppmöte för EU:s stats- och regeringschefer, i Bryssel den 28–29 juni.