Radar · Nyheter

Iran förbereder högre urankapacitet

AP/TT | Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei.

Iran inleder en process för att öka sin kapacitet för anrikning av uran. På order av högste ledaren ayatolla Khamenei ska landets atomenergimyndighet stå redo ifall kärnenergiavtalet faller samman.

Ett brev med den informationen har lämnats över till FN:s atomenergiorgan IAEA, enligt Irans kärnenergichef Ali Akbar Salehi.

– Brevet som berör starten av olika typer av aktiviteter har lämnats över, säger Salehi.

Ali Akbar Salehi meddelar att landet har börjat med förberedelser för att bygga avancerade centrifuger för anrikning av uran vid sin anläggning i Natanz. Enligt Salehi kommer Iran att hålla sig inom ramarna för det globala kärnenergiavtalet.

Iran kommer också att öka sin kapacitet att skapa uranhexafluorid, UF6, vilket är det som matas in i de cylindrar som används i processen då uran anrikas.

För att duga till kärnvapen krävs det att uran anrikas till närmare 90 procent.
Före avtalet anrikade Iran uran upp till 20 procent. Efter avtalet stoppades den anrikningen och renhetsgraden sänktes rejält. Iranska myndigheter har sagt att om inte EU lyckas hålla det globala kärnenergiavtalet vid liv så kan det bli möjligt att man återigen påbörjar anrikning till 20 procent.

I överenskommelsen öppnar Iran även dörrarna till sina kärnteknikanläggningar för FN-inspektörer och landets centrifuger för anrikning av uran minskas med två tredjedelar.

Det var Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei som beordrade förberedelserna för att landet ska vara redo om kärnenergiavtalet faller samman efter det att USA dragit sig ur, enligt Behrouz Kamalvandi, talesperson för Irans atomenergimyndighet.

– Ledaren ansåg att vi behöver snabba på processerna i vårt kärnenergiprogram om det skulle behövas.

EU har ställt sig bakom den globala överenskommelsen med Iran under förutsättning att regimen i Teheran håller sig till reglerna, vilket Iran enligt IAEA i huvudsak har gjort än så länge. Organisationen försöker dock uppmuntra Iran att ta ytterligare steg, utöver de krav som ställs i syfte att öka förtroendet för avtalet, uppger diplomatkällor.

Fakta: EU, Iran och USA

Kärnenergiavtalet JCPOA undertecknades 2015 av Iran och vad som kallas ”P5+1” – det vill säga de fem ständiga ledamöterna i FN:s säkerhetsråd (USA, Frankrike, Storbritannien, Kina och Ryssland) samt Tyskland. I och med avtalet ges insyn i Irans atomenergiprogram för att undvika att landet utvecklar kärnvapen, samtidigt som tidigare FN-sanktioner lättas upp.

Den 8 maj beslutade USA:s president Donald Trump att säga upp avtalet. Samtidigt flaggas för eventuella USA-sanktioner mot länder och företag som handlar med Iran. De tre undertecknande EU-länderna samt resten av EU vill emellertid hålla fast vid JCPOA.