Radar · Nyheter

Brister i arbetsmiljö för bemanningsanställda

Johan Nilsson/TT | Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 procentuellt sett av dubbelt så många arbetsolycksfall som samtliga andra branscher, uppger Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsplatser där bemanningsanställda finns, vilket resulterat i 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Det har funnits flera brister i kundföretagens rutiner för introduktion. Det finns brister också i arbetsledarnas och ledningens kunskaper om vad som till exempel gäller vid en inhyrningssituation, säger Heli Aarnipuro nationell samordnare för granskningen, till Sveriges Radio.

De vanligaste arbetsskadorna för bemanningsanställda sker när de kör truck eller hanterar kniv, handhållen slipmaskin, pallar och förpackningar.
Av de 880 arbetsplatser som inspekterats är 340 i bemanningsföretag och 540 i inhyrningsföretag.