Radar · Nyheter

MP ska driva sänkt arbetstid och höjd flygskatt

Peter Krüger/TT | Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin blir gratulerad av det andra språkröret Gustav Fridolin i samband med sitt tal under partiets kongress på Aros kongresscenter i Västerås.

Miljöpartiet går till val på höjd flygskatt, sänkt normalarbetstid, rätt till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. Språkröret Isabella Lövin vill vinna valet på hopp och framtid, inte rädsla och hårda tag.

Miljöpartiets kongress i Västerås har spikat sitt valmanifest med rubriken ”Nu – klimatet kan inte vänta”. Det består av 100 punkter varav sex prioriteras särskilt.

En av dem är att partiet går till val på att sänka normalarbetstiden och att öka människors möjligheter att påverka sin arbetstid. Att sänka normalarbetstiden stod inte med i partistyrelsens ursprungliga förslag, däremot ett mer konkret förslag om kortare arbetstid för äldre anställda i främst vård och omsorg.

”Härligt att #mpkongress beslutat att arbeta för sänkt normalarbetstid nästa mandatperiod”, skrev den avgående riksdagsledamoten Carl Schlyter på Twitter.

Men partiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson säger att det inte är någon dramatik i beslutet eller bakslag för partistyrelsen.

– Vi ser det som en breddning, säger hon till TT och understryker att partiet fortsätter att lyfta det konkreta förslaget om äldre anställdas arbetstid i välfärden.

En annan prioriterad fråga är att partiet ska värna asylrätten och vill ge familjer möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka och unga. Alltså en återgång till det som gällde innan asyllagstiftningen skärptes 2015.

Andra frågor som särskilt ska drivas i valrörelsen är en satsning på höghastighetståg, en skatt på importerat kött där antibiotika överanvänts i djurhållningen, stopp för spridning av plast och gifter i hav och vatten och att stegvis gå mot en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Frågan är om valmanifestet vänder den negativa trenden i partiets opinionssiffror. Språkröret Gustav Fridolin säger att han ser ljust på MP:s möjligheter att överleva riksdagsvalet, trots att en rad av de mål som MPsatte upp efter förra valet kommit på skam, oavsett om det handlar om väljarstöd, att fylla kandidatlistorna eller få upp miljöfrågan till en av väljarnas viktigaste frågor.

– Varje trädgårdsentusiast i det här landet vet att maskrosor är rätt svåra att stoppa, säger Fridolin.

Han tror att MP kan vara ett alternativ när de tre stora partierna tävlar om att vara hårdast. Isabella Lövin oroas av tonen i valrörelsen och vill inte medverka till att spä på oro och rädsla.

– Vi kan vinna trovärdighet på det vi har gjort. Men vi kan vinna valet på det vi vill göra framöver, säger hon.

När det gäller flygskatten landade kongressen i att partiet ska driva en höjning i valrörelsen, men inte en fördubbling som många ombud ville.

– Det är en godtagbar kompromiss, det är bra att vi inte binder oss vid exakta nivåer, säger Isabella Lövin.

Under kongressen presenterades också förslag på nya nattåg från Sverige till Europa.

– Vi har kämpat hårt för att rädda nattågen i Sverige och nu föreslår vi att Trafikverket ska få i uppdrag att upphandla nattåg till Europa, säger Gustav Fridolin.

Han tror att en höjd flygskatt kan hjälpa till med finansieringen.
Linjerna som MP vill se först är Stockholm–Hamburg samt Malmö-Berlin/Köln/Bryssel/Paris.

Fakta: Miljöpartiets valmanifest

I valmanifestet, som totalt består av 100 punkter, prioriterar partiet särskilt sex frågor i valrörelsen:

1. Bind ihop Sverige med tåg som går i tid – bygg höghastighetsbanor och rusta upp och bygg ut järnvägen i hela landet.

2. Gynna klimatsmart och ekologisk mat – inför en skatt på importerat kött där antibiotika överanvänts i djurhållningen.

3. Rädda våra hav och vatten – stoppa spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen samt skydda fler marina områden.

4. Ge människor mer makt över sin tid –genomföra reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor.

5. Satsa på barns och ungas psykiska hälsa – stegvis förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

6. Stå upp för en human flyktingpolitik som värnar asylrätten – ge familjer rätt och möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka och unga.
Källa: Miljöpartiet