Radar · Nyheter

Hård konkurrens om slakterirester

Slakterirester används som gödsel i det ekologiska jordbruket. Sedan 2010 har priserna fördubblats på resterna efter att också producenter av mink– och kattfoder börjat sig använda sig av dem. Dessa kommer främst från konventionellt uppfödda danska grisar, rapporterar Sveriges radio.

Skälet till att slakterirester används som gödsel i ekologisk odling av spannmål, frukt och grönsaker är att de innehåller mycket kväve som i konventionell odling tillförs genom konstgödsel.

Maria Wivstad, föreståndare för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, menar att tillgången på gödsel begränsar möjligheterna att nå regeringens mål om ökad produktion av ekologiska livsmedel.

– Jag tror att det kan bli problematiskt. Gödselmedel gjorda av slaktavfall är ändå en begränsad volym, så det är en stor fråga för ekoodlingen var näringen ska komma ifrån, säger hon till Sveriges radio.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV