Radar · Nyheter

Familjer vill dra EU inför rätta

Tio barnfamiljer drabbade av klimatförändringar stämmer EU. Med stöd av en rad klimatorganisationer i Europa hävdar man att EUs klimatpolitik strider mot bland annat Parisavtalet.

De tio familjerna, i åtta olika länder, drabbas redan hårt av den globala uppvärmningen. Exempelvis vittnar en kenyansk familj om hur barnen ofta tvingas stanna hemma från skolan på grund av extrem hetta.

Dessutom hör den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra till dem som stämmer EU. De beskriver hur klimatförändringarna gör det svårare för renarna att hitta mat. Detta eftersom mildare vintrar gör att marken oftare täcks av is.

Familjerna och Sáminuorra stöttas av Climate action network som samlar en rad europeiska miljöorganisationer, däribland Push Sverige.

Stämningar har blivit ett allt vanligare medel i kampen för ett hållbart klimat. I vissa fall har processerna varit framgångsrika rent juridiskt. 2016 höjde parlamentet i Nederländerna ambitionerna för koldioxidminskningar efter att en domstol ansett att det tidigare målet inte dög.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV