Radar · Nyheter

Skatt på naturresurser kan stanna lokalt

Erik Mårtensson/TT | Statsminister Stefan Löfvenstänger inte dörren för förslaget att låta värdet av naturtillgångar stanna kvar lokalt i större utsträckning.

Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten för vattenkraften och vindkraften ska tillfalla de regioner och kommuner där den produceras. Även Centern och Vänsterpartiet förordar liknande åtgärder. Statsminister Stefan Löfven vill inte stänga dörren.

Förslagen presenteras på årets upplaga av Landsbygdsriksdagen som pågår i Örnsköldsvik.

– Det är en stor investering och förändring för att se till att lite av de stora värden som skapas när vi ställer om till ett hundra procent förnybart energisystem också stannar i de bygder där de skapas, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Många andra länder har i dag redan detta system och såväl OECD som kraftbolagen har efterfrågat ett sådant system, framhåller han.

MP vill därför att fastighetsskatten för vattenkraft ska tillfalla respektive region och fastighetsskatten för vindkraften till de aktuella kommunerna. För vattenkraften handlar det om cirka 1 miljard kronor i slutet av nästa mandatperiod och en kvarts miljard för vindkraften.

Frågan kom också upp under partiledardebatten på Landsbygdsriksdagen. Centerpartiet och Vänsterpartiet förordar också, om än med olika metoder, att värdet från naturtillgångar ska tillkomma orterna där de finns. Statsminister Stefan Löfven vill inte stänga dörren.

– Vi ska titta på det. Men gör kalkylen. Tänk på de glesbygdskommuner som inte har några naturtillgångar. Det får inte drabba dem, säger han.

Moderatledaren Ulf Kristersson tror däremot inte på förslaget.

– Vi har inte haft den traditionen att vi geografiskt öronmärker intäkter. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå, det finns andra sätt för staten att överföra ekonomiska resurser, säger han.

Landsbygdsriksdagen inleddes med ett tal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han avslöjade då nyheten att Socialdemokraterna vill luckra upp strandskyddet.

– Det här är jätteviktigt för att få en bra utveckling på landsbygden, säger han till TT

– Jag har under min Sverigeresa besökt snart alla landsbygdskommuner, och det finns en fråga som har kommit upp i varenda kommun, och det är byggande i strandnära lägen. Det visar sig att lagstiftningen som den förra regeringen införde inte fungerar i praktiken. Framför allt inte i Norrlands inland, delar av Mellansverige och södra Sverige i landsbygdskommunerna, säger Sven-Erik Bucht.

Beskedet innebär en omsvängning. När regeringen skrev direktiven till landsbygdsdelegationen sade man dock uttryckligen att strandskyddet inte skulle beröras.

I fredags föreslog Centern att det generella strandskyddet helt ska avskaffas med undantag för områden med stora naturvärden.

Sven-Erik Bucht avslöjade också att regeringen för närvarande tittar på förslaget att man ska kunna skriva av studielånen, om man flyttar till vissa glesbygdsorter.

– Vi tittar på den norska modellen med den möjligheten. Men det räcker inte. Vi tittar på hela frågan om kompetensförsörjningen. Det är en fråga som kommer upp varje gång jag träffar företag ute i landet, säger Bucht.

Fakta: Strandskyddet

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Det innebär att man inte får bygga hus inom dessa avstånd, vilket retar många glesbygdskommuner.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området.

Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.
Källa: Boverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV