Radar · Nyheter

Industrins klimatutsläpp minskar inte

Fredrik Sandberg/TT | Kraftvärmeverken minskade sina klimatutsläpp med 10 procent förra året.

Under fjolåret minskade Sveriges utsläpp av växthusgaser med 1,4 procent. Störst nedgång svarar kraftvärmeverken för. Stora sektorer som industri och transport låg i princip stilla eller minskade bara blygsamt, visar preliminära siffror från Naturvårdsverket.

– Inte bara politiken måste göra mer, utan även näringslivet och vi individer, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till Dagens industri.

Under 2017 var de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige 52,2 miljoner ton, jämfört med 52,9 miljoner ton 2016. Av det svarade industrin för 16,6 miljoner ton, lika mycket som året innan. Jonas Allerup säger till Di att branschen måste leva upp till sina klimatmål, oavsett om det är högkonjunktur eller inte.

Utsläpp från el och fjärrvärme minskade med 10,1 procent. Orsaker är bland annat mildare vinterväder och ökad användning av biobränsle.
Naturvårdsverket rapport, som blir offentlig under tisdagen, omfattar inte utsläpp som svenskarnas konsumtion orsakar i andra länder.