Radar · Nyheter

Studie: Hotande uppsägning ger SD röster

Pontus Lundahl/TT | Enligt studien kan en tredjedel, 31 procent, av Sverigedemokraternas ökade väljarstöd 2006–2010 förklaras av varsel om uppsägningar.

Hot om uppsägning kan ge Sverigedemokraterna fler röster från lågkvalificerad arbetskraft. Så mycket som en tredjedel av det ökade väljarstödet för SD 2006–2010 kan förklaras av varsel om uppsägningar, enligt en ny studie.

Sverigedemokraterna gick från 162 463 röster i riksdagsvalet 2006, till 339 610 fyra år senare. SCB:s partisympatiundersökningar visar att stödet är stort bland dem med lägre utbildning, och forskare är eniga om att SD:s väljare fortfarande domineras av män i arbetsklassen.

Vad som ligger bakom framgången är däremot mer osäkert – men enligt en ny studie från Stockholms universitet är hotet om ekonomisk utsatthet i alla fall en betydande del av förklaringen.

Sirus Dehdari, doktorand vid Institutet för Internationell ekonomi, har jämfört antalet varsel om uppsägningar med partiets ökade väljarstöd i olika områden. Bland svenskfödda högutbildade eller utlandsfödda syntes ingen effekt – men bland lågutbildade svenskfödda korrelerade statistiken med upp till 50 procent.

Och det trots att flera eventuella lokala bakomliggande faktorer, till exempel brottslighet och arbetslöshet, rensats bort – något som enligt Dehdari bevisar att det med hög sannolikhet rör sig om en form av kausalitet.

– Det inte bara samvarierar utan finns ett orsakssamband. Man kan säga att för varannan svenskfödd lågutbildad som får varselbesked så ökar Sverigedemokraterna i det området med ytterligare en röst, säger han.

Frekvensen är ännu
högre i områden där andelen lågutbildade utlandsfödda är högre än genomsnittet. Sambandet existerar visserligen även där det knappt finns några utlandsfödda alls – så varslet behöver egentligen inte vara en konsekvens av faktisk konkurrens, säger Sirus Dehdari.

–Men förmodligen blir bilden av att gruppen utgör hot mot ens socioekonomiska status tydligare i de områden där utlandsfödda syns mer.

Beräkningarna visar att en tredjedel, 31 procent, av det ökade väljarstödet 2006–2010 kan förklaras av varsel om uppsägningar. Det skulle alltså handla om cirka 56 000 röster.

– Högerextrema partier ökar i länder som är både lika och olika, oavsett ekonomi eller invandring. Så det som motiverat mig är att försöka ta reda på vad det beror på. Men det tycks inte finnas enbart en förklaring och det är inte det jag är ute efter heller. Däremot kan varsel förklara en ganska stor del i alla fall här i Sverige, säger Sirus Dehdari.

Fakta: Avhandlingen i korthet

Sirus Dehdari, doktorand vid Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har jämfört antalet varsel om uppsägningar med Sverigedemokraternas ökade väljarstöd 2006–2010 i olika områden.

Statistiken över varsel om uppsägningar kommer från Statistiska centralbyrån och inkluderar enbart varsel om uppsägningar av fem anställda eller fler. I statistiken rymmer även information om bland annat kön och utbildningsnivå och det är med hjälp av den informationen som Sirus Dehdari kunnat göra studien, tillsammans med statistik från Valmyndigheten.

Resultatet visar att det för svenskfödda med låg utbildning som fått varselbesked finns en korrelation med 50 procent. Frekvensen är ännu högre i områden där andelen lågutbildade utlandsfödda är högre än genomsnittet.

I definitionen utlandsfödd rymmer även andra generationens invandrare och i svenskfödd även de födda utomlands men med föräldrar födda i Sverige. Låg utbildning motsvarar en utbildning på enbart gymnasial nivå.

Enligt beräkningar av resultatet kan 31 procent av Sverigedemokraternas ökade väljarstöd förklaras av varsel om uppsägningar.
Källa: Economic Distress and Support for Far-right Parties – Evidence from Sweden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV