Radar · Nyheter

Professor: Politiska syften bakom studie av sexbrott

Vilhelm Stokstad/Kontinent/TT | Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, forskare vid Stockolms universitet.

Ny kartläggning av brott kopplad till utländsk härkomst kommer inte bidra med någon ny kunskap, anser Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi. Han vänder sig mot att Brottsförebyggande rådet (Brå) pressas att ta fram en ny studie efter politiskt utspel i migrationsdebatten.

– Kriminologer förväntar sig ingen ny kunskap. Vi har haft ganska många sådana undersökningar och de pekar på ungefär samma sak. Det finns en överrisk generellt oavsett om det är arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring eller annan invandring, och oavsett vilken del av världen de kommer ifrån. Det visar att det inte är något specifikt för en viss grupp människor från ett visst land, säger Henrik Tham.

Saker som påverkar brottsbenägenheten har lite att göra med vilket land man kommer ifrån, anser Henrik Tham. Han är kritisk till hur vissa partier väljer att lyfta fram sexualbrott enbart kopplade till män med en särskild utländsk härkomst.

Tham menar att Brås studier som görs i brottsförebyggande syfte inte ska användas som argument i migrationspolitiken.

– Målet för kriminalpolitiken är att få ner den totala brottsligheten och öka tryggheten. Inte att minska gruppvåldtäkter av unga män från land x. Det påverkar brottsnivån väldigt lite. Att göra en sådan studie har ett politiskt syfte för att stänga gränserna och inte ett brottsförebyggande syfte som är intressant för Brå.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV