Glöd · Ledare

Fri rörlighet för alla

Friheten att förflytta sig och bosätta sig var en vill har för mig alltid varit en av de mest grundläggande friheterna. Jorden tillhör alla och ingen har mer rätt till en plats än någon annan bara för att hen råkar vara född där. Tyvärr är det många som ser denna frihet som ett hot snarare än en möjlighet.

För trots att världen blir mer och mer global växer samtidigt de partier som vill isolera sina länder från omvärlden, som vill låsa och begränsa snarare än öppna upp och bjuda in. Vi märker det i länder som USA, Storbritannien, Ungern, Polen och Danmark – men också här i Sverige.

Vi går mot en valrörelse som tycks bli en tävling i vilket parti som kan begränsa migrationen mest och införa hårdast straff för dem som redan har tagit sig hit. Nyligen föreslog till exempel Socialdemokraterna bland annat att Sverige bara ska ta emot en proportionell andel av alla flyktingar som kommer till Europa (vilket i nuläget skulle innebära cirka 14 000 flyktingar per år), att biståndet ska användas för att förhindra migration och att gränskontrollerna som infördes 2015 ska fortsätta gälla tillsvidare.

Det är en skrämmande utveckling. Nu måste alla vi som vill något annat, som tror på att rätten till fri rörlighet ska gälla alla människor säga ifrån. Kom ihåg att vissa har ett val, men att den som flyr inte har det.

Värmen.

Guatemala vill att Sverige skickar hem ambassadören Anders Kompass. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV