Nyhetsmagasinet Syre Nummer 262 tisdag, 8 maj 2018
Radar – Nyheter

Stort vaccinprogram ska stoppa koleraepidemi

För att stoppa utbrotten av kolera i Afrika pågår just nu historiens största vaccinationsprogram. Fler än två miljoner människor väntas få vaccinet senast i juni.

Efter att tusentals smittats och flera har dött i kolerautbrott i minst tolv länder söder om Sahara i Afrika, pågår just nu ett försök att stävja en epidemi på hela kontinenten.

Fler än två miljoner människor ska nu få ett drickvaccin som en del av fem kampanjer i Malawi, Nigeria, Sydsudan, Uganda och Zambia, uppger vaccinationsalliansen Gavi och Världshälsoorganisationen (WHO).

”Orala koleravaccin är ett nyckelvapen i vår kamp mot kolera”, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, i ett uttalande.

Men han betonar även behovet av att utbilda hälsoarbetare och att jobba mer förebyggande. Kolerabakterier utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten och genom mat i samband med dålig hygien.

Enligt WHO insjuknar mellan 1,3 och fyra miljoner människor i kolera varje år, mellan 21 000 och 143 000 dör årligen, främst i fattiga länder. Stora riskområden är slummen och flyktingläger.

WHO rekommenderar att man får vaccinet i två doser. Första omgången ger skydd i sex månader, nästa i tre till fem år.

Fakta: Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Sjukdomen sprids via förorenat dricksvatten och mat.

Sjukdomen finns oftast i länder med dåligt fungerande vatten- och avloppsrening.

De flesta som smittas får inga eller mycket milda symtom och kan bli helt återställda med vanlig vätskeersättning.

I de svåraste fallen krävs snabb hjälp med vätska som ges intravenöst samt antibiotika. Sjukdomen är då dödlig om man inte får snabb hjälp inom några timmar.

Sjukdomen finns i regel inte i Sverige. Under den senaste tioårsperioden har ett fall vartannat år rapporterats enligt Smittskyddslagen.
Källor: Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten och WHO


Nummer 262 tis 8/5-18

Fler nummer

Innehåll

Nummer 262

tis 8/5-18 Fler nummer