Radar · Nyheter

Strejk mot tuffa villkor på brittiska McDonalds

McDonalds-anställda i Storbritannien strejkar för höjda löner och större kontroll över sina arbetstimmar. Företaget tillbakavisar kritiken men pressas öppet av arbetarrörelsen och Labour.

Konflikten har fått namnet ”McStrike” och bottnar i att McDonalds-anställda i fyra städer kräver en timlön på 10 pund (cirka 120 kronor) och större kontroll över sina arbetstider.

– Allmänheten och arbetsrörelsen har skänkt oss mycket stöd och uppmuntran, säger Annalise Peters, McDonalds-anställd i Cambridge, för The Guardian.

McDonalds bemöter de anställdas kritik skriftligt:

”Vi har erbjudit samtliga 120 000 anställda möjligheten till ordnade timkontrakt, men 80 procent har valt att bibehålla de rådande uppläggen.”

Brittiska McDonalds ”nolltimmarskontrakt” gör det dock svårt för anställda att planera sin ekonomi och innebär att enskilda kan tvingas ta av sig förklädet och gå hem för dagen om arbetskraften inte anses nödvändig. Modellen är enligt förespråkare ett sätt för unga och personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Kritiker anser att endast en minoritet inom McDo- nalds-hierarkin tjänar på upplägget:

– Företag betalar sina toppchefer skyhöga löner medan majoriteten av de två miljoner anställda är lågavlönade, säger Tony Royle, professor i anställningsrätt vid University of York, till The Guardian.

Politiker har inte varit sena med att ta rygg på den potentiellt växande konflikten mellan McDonalds och oroliga anställda. Oppositionspartiet Labour bannlyste företaget från ett partikonvent 2016 och visar nu öppet sitt stöd för de anställdas krav på högre löner och tryggare anställningskontrakt.

– Det är inte för sent att ta itu med problemen som era anställda pekar på, skrev John McDon- nell, finansminister i Labours skuggregering, i ett öppet brev till McDonalds.