Radar · Nyheter

Stora satsningar på djurförsök

På flera håll i landet görs stora investeringar i laboratorier för medicinska djurförsök. Ett skäl är att både Sveriges och EUs lagstiftning ställer nya krav, men Djurrättsalliansen är kritisk och vill hellre se satsningar på alternativa metoder.

”Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst”, skriver organisationen på sin hemsida.

Vid Lunds universitet byggs ett nytt djurhus med plats för 50 000 möss. En anledning till att den medicinska fakulteten beslutat att bygga är att det varit stora problem med virusinfektioner i det gamla huset.

Bland annat har parvovirus vid ett tillfälle kommit in i byggnaden, vilket tvingade laboratoriet att döda 40 000 råttor och möss.

Med den nya anläggningen minskar risken för smittspridning betydligt, enligt Eva Ekblad, professor vid Lunds universitet.

– Våra avelsdjur hålls i en ren isolerad enhet, djur som kräver extra skydd placeras i barriärer och vi kan ha separata karantäns- och infektionsavdelningar, säger hon till tidningen Lundagård.

Också Linköpings universitet, Karolinska institutet och Göteborgs universitet har investerat i anläggningar för djurförsök.